Šablóna dynamickej skupiny – príklady

V tejto kapitole nájdete príklady šablón dynamických skupín, ktoré môžete použiť na správu vašej siete.

Dynamická skupina detegujúca, či je nainštalovaný bezpečnostný produkt

Dynamická skupina detegujúca, či je nainštalovaná konkrétna verzia softvéru

Dynamická skupina detegujúca chýbajúcu inštaláciu konkrétnej verzie softvéru

Dynamická skupina detegujúca chýbajúcu inštaláciu konkrétnej verzie softvéru a zároveň prítomnosť inej verzie daného softvéru

Dynamická skupina detegujúca, či sa počítač nachádza v konkrétnej podsieti

Dynamická skupina detegujúca nainštalovaný, ale neaktivovaný bezpečnostný produkt

Ako automaticky nainštalovať produkty spoločnosti ESET na novopripojené počítače s operačným systémom Windows

Vynútenie politiky len na určitú časť siete

 

Príklady šablón dynamických skupín a ich použitia nájdete aj v našich článkoch databázy znalostí:

Užitočné príklady šablón dynamických skupín v ESET Security Management Center 7 – príklady využitia podrobností inventára hardvéru na vytvorenie pravidiel pre dynamickú skupinu, ktorá bude obsahovať zariadenia spĺňajúce zadané hardvérové kritéria.

Dynamická skupina detegujúca počítače, na ktorých je nainštalovaný ESET Management Agent bez bezpečnostného produktu ESET

Konfigurácia nástroja ESET Security Management Center na automatické nasadenie ESET produktov určených pre koncové zariadenia na nechránené počítače (7.x)

Konfigurácia koncových zariadení prostredníctvom ESET Security Management Center (7.x) na používanie rôznych nastavení aktualizácie v závislosti od siete, do ktorej sa pripájajú

Vytvorenie nového certifikátu pre nové pracovné stanice na automatické pridanie do dynamickej skupiny v ESET Security Management Center (7.x)

details_hoverPoznámka:

Niektoré články databázy znalostí nemusia byť dostupné vo vašom jazyku.

Pomocou šablón dynamických skupín môžete kombinovať mnoho pravidiel na rôzne účely. Možnosti sú prakticky nekonečné.