ESET Remote Deployment Tool

Nástroj na vzdialené nasadenie ESET Remote Deployment Tool ponúka pohodlný spôsob distribúcie ESET Management Agenta spolu s bezpečnostným produktom ESET na klientske počítače v sieti. Umožňuje vám tiež použiť vlastné inštalátory, ktoré ste si vytvorili. Tento nástroj si môžete zadarmo stiahnuť z webovej stránky spoločnosti ESET ako samostatný ESMC komponent. Nástroj na nasadenie je určený predovšetkým na nasadenie v malých a stredne veľkých sieťach. Je dostupný len pre operačné systémy Windows.

Viac informácií o požiadavkách a použití nástroja nájdete v inštalačnej príručke v kapitole ESET Remote Deployment Tool.