Odovzdanie súboru umiestneného v karanténe

Úloha Odovzdať súbor v karanténe je určená na správu súborov umiestnených v karanténe na klientskych počítačoch. Súbor nachádzajúci sa v karanténe môžete odovzdať do konkrétneho umiestnenia priamo z karantény na účely podrobnejšej analýzy.

Základné

Sem môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov, prípadne môžete zadať Popis. Kategória úlohy a Typ úlohy sú zvolené automaticky podľa vášho predchádzajúceho výberu. Typ úlohy (pozrite si zoznam všetkých úloh pre klienta) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Objekt v karanténe – vyberte konkrétny objekt z karantény.

Heslo k objektu – zadajte heslo na šifrovanie súboru z bezpečnostných dôvodov. Heslo bude zobrazené v príslušnej správe (zázname).

Cesta na odovzdanie – cesta k adresáru, do ktorého chcete súbor odovzdať.

Odovzdať používateľské meno/Odovzdať heslo – v prípade, že prístup k adresáru vyžaduje autorizáciu, zadajte prihlasovacie údaje na prístup k adresáru.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr. Ak chcete vytvoriť spúšťač neskôr, kliknite na danú úlohu pre klienta a v kontextovom menu vyberte možnosť Spustiť na...

client_task_finish