Aktualizácia súčastí Security Management Center

Úloha Aktualizácia súčastí Security Management Center sa používa na aktualizáciu súčastí ESMC (ESET Management Agent, ESMC Server, Web Console a MDM).

validation-status-icon-warning Dôležité:

Túto úlohu môžete použiť pre aktualizáciu na ESMC 7 len od ERA verzie 6.3 a novšej.

Aktualizačná úloha môže byť vykonaná len na počítači, kde je nainštalovaný ESET Management Agent. Agent musí byť nainštalovaný aj na ESMC Serveri.

validation-status-icon-error Upozornenie:

Nevykonávajte aktualizáciu agentov skôr než je aktualizovaný ESMC Server. ESET Management Agenty 7.x používajú nový komunikačný protokol a nedokážu sa pripojiť na ERA Server 6.x.

Aby sa predišlo zlyhaniu inštalácie, ESMC vykoná pred inštaláciou alebo aktualizáciou produktov ESET nasledujúce kontroly:

overí prístup k repozitáru,

overí, či je na klientskom počítači dostatok (1 GB) voľného miesta (toto nie je dostupné na systéme Linux).

 

details_hoverPoznámka:

Viac informácií nájdete v časti Aktualizácia súčastí. Pozrite si tiež kapitolu Aktualizácia ESMC. O ďalšom spôsobe, pomocou ktorého je možné aktualizovať nástroj ESET Security Management Center na najnovšiu verziu, sa dozviete v našom článku databázy znalostí.

Základné

Sem môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov, prípadne môžete zadať Popis. Kategória úlohy a Typ úlohy sú zvolené automaticky podľa vášho predchádzajúceho výberu. Typ úlohy (pozrite si zoznam všetkých úloh pre klienta) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Označte možnosť Súhlasím s podmienkami licenčnej dohody s koncovým používateľom a beriem na vedomie Ochranu súkromia. Viac informácií nájdete v časti Správa licencií alebo v časti EULA.

Referenčný Security Management Center Server – zo zoznamu vyberte verziu ESMC Servera. Všetky súčasti ESMC budú aktualizované na verzie kompatibilné s vybraným serverom.

Automaticky reštartovať, keď je to potrebné – táto funkcia umožňuje vynútenie reštartu operačného systému klienta, ak to inštalácia vyžaduje.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr. Ak chcete vytvoriť spúšťač neskôr, kliknite na danú úlohu pre klienta a v kontextovom menu vyberte možnosť Spustiť na...

client_task_finish