Aktualizácia operačného systému

Úloha Aktualizácia operačného systému je určená na aktualizovanie operačných systémov na klientskych počítačoch v sieti. Táto úloha spúšťa aktualizáciu operačného systému na operačných systémoch Windows, macOS a Linux.

macOS – úloha nainštaluje všetky aktualizácie pomocou nasledujúceho príkazu:

/usr/sbin/softwareupdate --install --all

Linux – úloha nainštaluje všetky aktualizácie. V rámci kontroly dostupnosti využíva viacero baliacich nástrojov, čím je zabezpečená podpora väčšiny distribúcií.

Základné

Sem môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov, prípadne môžete zadať Popis. Kategória úlohy a Typ úlohy sú zvolené automaticky podľa vášho predchádzajúceho výberu. Typ úlohy (pozrite si zoznam všetkých úloh pre klienta) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Nižšie spomenuté nastavenia nemajú vplyv na úlohu, ak cieľové zariadenie používa systém Linux alebo macOS.

Automaticky prijať EULU – označte túto možnosť, ak chcete, aby bola Licenčná dohoda s koncovým používateľom akceptovaná automaticky. Používateľovi sa nezobrazí žiadny text. Ak nepovolíte automatické akceptovanie Licenčnej dohody s koncovým používateľom, úloha vynechá tie aktualizácie, ktoré akceptovanie dohody vyžadujú.

Inštalovať voliteľné aktualizácie – táto možnosť sa vzťahuje len na operačný systém Windows. Aktualizácie, ktoré sú označené ako voliteľné, budú takisto nainštalované.

Povoliť reštart – táto možnosť je určená len pre operačné systémy Windows. Po jej povolení bude počítač po aktualizácii operačného systému reštartovaný. Ak táto možnosť nie je zvolená, aktualizácie vyžadujúce si reštart nebudú nainštalované.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr. Ak chcete vytvoriť spúšťač neskôr, kliknite na danú úlohu pre klienta a v kontextovom menu vyberte možnosť Spustiť na...

client_task_finish