Spustenie skriptu SysInspector

Úloha Spustiť SysInspector skript sa používa na odstránenie nechcených objektov zo systému. Pred spustením tejto úlohy musí byť najprv SysInspector Skript exportovaný z nástroja ESET SysInspector. Po exportovaní skriptu môžete označiť objekty, ktoré chcete odstrániť, a spustiť skript s upravenými dátami – označené objekty budú odstránené.

details_hoverPoznámka:

Po vykonaní úlohy môžete skontrolovať výsledok vykonania danej úlohy v správe (zázname).

Základné

Sem môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov, prípadne môžete zadať Popis. Kategória úlohy a Typ úlohy sú zvolené automaticky podľa vášho predchádzajúceho výberu. Typ úlohy (pozrite si zoznam všetkých úloh pre klienta) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

SysInspector skript – kliknite na Prehľadávať a vyberte servisný skript. Servisný skript musíte vytvoriť pred spustením úlohy.

Akcia – môžete buď Odovzdať, alebo Stiahnuť skript z ESMC Web Console.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr. Ak chcete vytvoriť spúšťač neskôr, kliknite na danú úlohu pre klienta a v kontextovom menu vyberte možnosť Spustiť na...

client_task_finish