Vyžiadanie SysInspector protokolu (iba Windows)

Úloha Vyžiadať SysInspector protokol je určená na vyžiadanie SysInspector protokolu z klientskych bezpečnostných produktov, ktoré majú túto funkciu.

Základné

Sem môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov, prípadne môžete zadať Popis. Kategória úlohy a Typ úlohy sú zvolené automaticky podľa vášho predchádzajúceho výberu. Typ úlohy (pozrite si zoznam všetkých úloh pre klienta) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Ukladať protokol na strane klienta – túto možnosť vyberte vtedy, ak chcete ukladať protokol na strane klienta aj na ESMC Server. Napríklad, ak je na klientskom počítači nainštalovaný produkt ESET Endpoint Security, protokol je uložený v umiestnení C:\Program Data\ESET\ESET Endpoint Antivirus\SysInspector.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr. Ak chcete vytvoriť spúšťač neskôr, kliknite na danú úlohu pre klienta a v kontextovom menu vyberte možnosť Spustiť na...

client_task_finish