Ukončenie spravovania (odinštalovanie ESET Management Agenta)

Pomocou tejto úlohy je možné odinštalovať ESET Management Agenta z vybraných cieľových zariadení. Ak je zvolená pracovná stanica, úloha odstráni ESET Management Agenta. Ak je zvolené mobilné zariadenie, úloha zruší MDM registráciu daného zariadenia.

Po ukončení spravovania (odstránení agenta) daného zariadenia môžu byť niektoré nastavenia ponechané v konfigurácii spravovaných produktov.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Predtým, ako zrušíte spravovanie zariadenia, odporúčame pomocou politiky obnoviť niektoré nastavenia, ktoré si nechcete ponechať (napríklad ochranu heslom), naspäť na predvolené nastavenia. Všetky úlohy spustené na agente budú zrušené. Stavy vykonania úloh Spustené, Dokončené alebo Zlyhalo nemusia byť pre túto úlohu zobrazené v ESMC Web Console presne. Závisí to od replikácie. Po odinštalovaní agenta môžete spravovať svoj bezpečnostný produkt prostredníctvom integrovaného EGUI alebo eShell.

Základné

Sem môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov, prípadne môžete zadať Popis. Kategória úlohy a Typ úlohy sú zvolené automaticky podľa vášho predchádzajúceho výberu. Typ úlohy (pozrite si zoznam všetkých úloh pre klienta) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

details_hoverPoznámka:

Pre túto úlohu nie sú dostupné žiadne nastavenia.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr. Ak chcete vytvoriť spúšťač neskôr, kliknite na danú úlohu pre klienta a v kontextovom menu vyberte možnosť Spustiť na...

client_task_finish