Odinštalovanie softvéru

Úloha Odinštalovanie softvéru je určená na odinštalovanie produktov ESET z klientskych počítačov. Ak odinštalujete ESET Management Agenta z klientskeho počítača, bezpečnostný produkt ESET si môže ponechať niektoré nastavenia aj napriek tomu, že ESET Management Agent bol už odinštalovaný.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Predtým, ako zrušíte spravovanie zariadenia, odporúčame pomocou politiky obnoviť niektoré nastavenia, ktoré si nechcete ponechať (napríklad ochranu heslom), naspäť na predvolené nastavenia. Všetky úlohy spustené na agente budú zrušené. Stavy vykonania úloh Spustené, Dokončené alebo Zlyhalo nemusia byť pre túto úlohu zobrazené v ESMC Web Console presne. Závisí to od replikácie. Po odinštalovaní agenta môžete spravovať svoj bezpečnostný produkt prostredníctvom integrovaného EGUI alebo eShell.

Základné

Sem môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov, prípadne môžete zadať Popis. Kategória úlohy a Typ úlohy sú zvolené automaticky podľa vášho predchádzajúceho výberu. Typ úlohy (pozrite si zoznam všetkých úloh pre klienta) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Nastavenia odinštalovania softvéru

Odinštalovaťaplikáciu zo zoznamu:

Názov balíka – vyberte komponent ESMC, bezpečnostný produkt alebo aplikáciu tretej strany. V zozname sú zobrazené všetky balíky, ktoré môžu byť odinštalované z označeného klienta.

Verzia balíka – môžete odinštalovať buď konkrétnu verziu aplikácie (niekedy môže konkrétna verzia spôsobovať problémy), alebo použiť možnosť Odinštalovať všetky verzie balíka.

Parametre odinštalovania – môžete zadať parametre odinštalovania.

Automaticky reštartovať, keď je to potrebné – táto funkcia umožňuje vynútiť reštart operačného systému klienta, ak to odinštalovanie vyžaduje.

 
Odinštalovaťantivírusový softvér tretej strany (so vstavaným OPSWAT) – zoznam kompatibilného antivírusového softvéru nájdete v našom článku databázy znalostí. Tento spôsob odinštalovania softvéru je odlišný od funkcie Pridať alebo odstrániť programy. Ide tu o úplné odstránenie antivírusových programov tretích strán vrátane registrov.

Postupujte podľa podrobných inštrukcií nachádzajúcich sa v článku Ako odstránim antivírusový softvér tretej strany z klientskych počítačov použitím ERA? (6.x) pre odoslanie úlohy na odstránenie antivírusového softvéru tretej strany z klientskeho počítača.

Ak chcete povoliť odinštalovanie aplikácií chránených heslom, postupujte podľa nášho článku databázy znalostí.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr. Ak chcete vytvoriť spúšťač neskôr, kliknite na danú úlohu pre klienta a v kontextovom menu vyberte možnosť Spustiť na...

client_task_finish

details_hoverPoznámka:

Odinštalovanie produktu ESET môže zlyhať kvôli chybovej správe súvisiacej s heslom, napr.: Product: ESET Endpoint Security -- Error 5004. Enter a valid password to continue uninstallation. Je to spôsobené tým, že v bezpečnostnom produkte ESET je zapnutá ochrana nastavení heslom. Pre odstránenie ochrany heslom je potrebné aplikovať politiku na klientske počítače. Potom už môžete odinštalovať bezpečnostný produkt ESET pomocou úlohy „Odinštalovanie softvéru“.