Spustenie príkazu

Pomocou úlohy Spustiť príkaz spustíte na klientskych počítačoch konkrétne príkazy. Správca môže určiť príkazy, ktoré budú spustené.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Príkazy sú vykonávané bez prístupu k prostrediu pracovnej plochy. Z tohto dôvodu môže zlyhať spúšťanie príkazov, ktoré potrebujú prístup k grafickému používateľskému rozhraniu aplikácie.

V rámci úlohy Spustiť príkaz môžete použiť ecmd príkazy. Viac informácií nájdete v nasledujúcom článku databázy znalostí.

Operačný systém

Príkaz bude spustený pod používateľom/účtom

Predvolený pracovný adresár

Dostupné sieťové umiestnenia

Príkaz bude spustený v

Windows

Local System

C:\Windows\Temp

Iba umiestnenia v aktuálnej doméne, dostupné pre účet Local System

Príkazový riadok (cmd.exe)

Linux alebo macOS

root

/tmp

Iba ak je umiestnenie pripojené a dostupné pre root používateľa

Konzola

Základné

Sem môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov, prípadne môžete zadať Popis. Kategória úlohy a Typ úlohy sú zvolené automaticky podľa vášho predchádzajúceho výberu. Typ úlohy (pozrite si zoznam všetkých úloh pre klienta) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Príkazový riadok na spustenie – zadajte príkaz, ktorý chcete spustiť na klientskom počítači.

Pracovný adresár – zadajte adresár, v ktorom chcete daný príkaz spustiť.

light-bulbPríklad: Ako spustiť lokálny skript

Pre spustenie lokálneho skriptu nachádzajúceho sa na kliente v umiestnení C:\Users\user\script.bat postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Vytvorte novú úlohu pre klienta a vyberte možnosť Spustiť príkaz.

2.V sekcii Nastavenia zadajte:

Príkazový riadok na spustenie: script.bat
Pracovný adresár: C:\Users\user

3.Kliknite na Dokončiť, vytvorte spúšťač a vyberte cieľové klienty.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr. Ak chcete vytvoriť spúšťač neskôr, kliknite na danú úlohu pre klienta a v kontextovom menu vyberte možnosť Spustiť na...

client_task_finish