Obnovenie klonovaného agenta

ESET Management Agenta je možné distribuovať v rámci vašej siete pomocou vopred definovaných obrazov – podrobnejšie informácie nájdete v tomto článku databázy znalostí. Klonované agenty majú rovnaké SID, čo môže spôsobovať problémy. Riešením tohto problému je použitie úlohy Obnoviť klonovaného agenta, čím dôjde k vynulovaniu pridelených SID a prideleniu novej identity agentom.

ESET Management Agent identifikuje klonované klientske počítače automaticky – úloha Obnoviť klonovaného agenta nie je potrebná. Táto úloha je potrebná len na klientskych počítačoch so systémom Linux a macOS (a klientoch so systémom Windows, kde bola vypnutá detekcia hardvéru), kde slúži na rozdelenie klonovaných počítačov.

Základné

Sem môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov, prípadne môžete zadať Popis. Kategória úlohy a Typ úlohy sú zvolené automaticky podľa vášho predchádzajúceho výberu. Typ úlohy (pozrite si zoznam všetkých úloh pre klienta) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

validation-status-icon-error Upozornenie:

Túto úlohu používajte opatrne. Po obnovení aktuálneho ESET Management Agenta budú všetky úlohy prebiehajúce na danom agente zrušené.

details_hoverPoznámka:

Pre túto úlohu nie sú dostupné žiadne nastavenia.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr. Ak chcete vytvoriť spúšťač neskôr, kliknite na danú úlohu pre klienta a v kontextovom menu vyberte možnosť Spustiť na...

client_task_finish