Obnovenie Rogue Detection Sensor databázy

Úloha Obnovenie Rogue Detection Sensor databázy je určená na zmazanie vyrovnávacej pamäte nástroja RD Sensor. Táto úloha vyčistí vyrovnávaciu pamäť a výsledky vyhľadávania budú opäť ukladané. Neodstráni však detegované počítače. Je vhodné ju použiť, ak sú detegované počítače stále len vo vyrovnávacej pamäti a neboli zatiaľ nahlásené na server.

Základné

Sem môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov, prípadne môžete zadať Popis. Kategória úlohy a Typ úlohy sú zvolené automaticky podľa vášho predchádzajúceho výberu. Typ úlohy (pozrite si zoznam všetkých úloh pre klienta) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

details_hoverPoznámka:

Pre túto úlohu nie sú dostupné žiadne nastavenia.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr. Ak chcete vytvoriť spúšťač neskôr, kliknite na danú úlohu pre klienta a v kontextovom menu vyberte možnosť Spustiť na...

client_task_finish