Správa karantény

Úloha Správa karantény sa používa na správu objektov umiestnených v karanténe ESMC Servera, ktoré sú infikované alebo podozrivé a boli objavené počas kontroly.

Základné

Sem môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov, prípadne môžete zadať Popis. Kategória úlohy a Typ úlohy sú zvolené automaticky podľa vášho predchádzajúceho výberu. Typ úlohy (pozrite si zoznam všetkých úloh pre klienta) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Nastavenia správy karantény

Akcia – vyberte akciu, ktorá bude vykonaná s objektmi v karanténe.

Obnoviť objekt(y) – obnovenie objektu do jeho pôvodného umiestnenia, po ďalšej kontrole sa však môže objekt dostať späť do karantény.

Obnoviť objekt(y) a vylúčiť v budúcnosti – obnovenie objektu do jeho pôvodného umiestnenia, pričom po ďalšej kontrole sa objekt nemôže opäť dostať do karantény.

Odstrániť objekt(y) – trvalé odstránenie objektu.

Typ filtra – filtrovanie objektov v karanténe na základe zadaných kritérií, a to buď podľa hash reťazca objektu, alebo podmienok.

Nastavenia podmieneného filtra::

Nastavenia hash filtra – pridanie hash položky do poľa. Zadané môžu byť len známe objekty, napríklad objekty, ktoré už boli umiestnené do karantény.

Výskyt – vyberte časový rozsah, v ktorom bol objekt pridaný do karantény.

Veľkosť – vyberte rozsah veľkosti objektu pridaného do karantény (v bajtoch).

Názov hrozby – vyberte hrozbu zo zoznamu položiek umiestnených v karanténe.

Názov objektu – vyberte objekt zo zoznamu položiek umiestnených v karanténe.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr. Ak chcete vytvoriť spúšťač neskôr, kliknite na danú úlohu pre klienta a v kontextovom menu vyberte možnosť Spustiť na...

client_task_finish