Aktivácia produktu

Postupujte podľa krokov uvedených nižšie, ak chcete aktivovať bezpečnostný produkt spoločnosti ESET na klientskom počítači alebo mobilnom zariadení.

Základné

Sem môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov, prípadne môžete zadať Popis. Kategória úlohy a Typ úlohy sú zvolené automaticky podľa vášho predchádzajúceho výberu. Typ úlohy (pozrite si zoznam všetkých úloh pre klienta) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Nastavenia aktivácie produktov – zo zoznamu vyberte príslušnú licenciu pre počítač. Následne bude táto licencia použitá pre už nainštalovaný produkt na počítači. Ak sa v zozname nenachádzajú žiadne licencie, prejdite do časti Licencie – pridanie novej licencie.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Úloha Aktivácia produktu môže byť spustená na mobilných zariadeniach (ESET Endpoint pre Android), ak sa používa offline licencia.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr. Ak chcete vytvoriť spúšťač neskôr, kliknite na danú úlohu pre klienta a v kontextovom menu vyberte možnosť Spustiť na...

client_task_finish