Registrácia zariadení

Mobilné zariadenia môžu byť spravované pomocou ESMC a bezpečnostného produktu spoločnosti ESET spusteného na mobilnom zariadení. Nato, aby ste mohli začať spravovať mobilné zariadenia, je potrebné ich zaregistrovať do ESMC (už nie je potrebné zadávať IMEI alebo iné identifikačné čísla mobilného zariadenia).

Nižšie uvedený diagram znázorňuje princíp komunikácie medzi mobilným zariadením a nástrojom Mobile Device Connector počas procesu registrácie zariadenia:

MD_enrollment_diagram

Nasledujúci diagram znázorňuje možnosti použitia registrácie, opätovnej registrácie a zrušenia registrácie, ako aj rozdiel medzi spravovanými a nespravovanými zariadeniami.

MD_enroll

Registrácia: Registráciu je možné vykonať len v prípade, že zariadenie ešte nie je spravované cez MDM. To znamená, že dané zariadenie nie je zahrnuté v sekcii Počítače. Pokiaľ zariadenie vymažete z tejto sekcie vo Web Console, zariadenie bude aj naďalej spravované a po úspešnej replikácii sa znova zobrazí vo Web Console. Spravovanie zariadenia je možné zrušiť iba prostredníctvom zrušenia registrácie. Každý registračný token je jedinečný a je možné ho použiť len raz. Ak ste token už raz použili, druhýkrát sa použiť nedá.

Opätovná registrácia: Opätovnú registráciu je možné vykonať len v prípade, že je zariadenie spravované. Token pre opätovnú registráciu sa vždy líši od registračného tokenu a je možné ho použiť len raz.
Pre opätovné zaregistrovanie zariadenia prejdite do sekcie Počítače a vyberte mobilné zariadenie, ktoré chcete opätovne zaregistrovať. Kliknite na Akcie a z ponuky vyberte položku Mobil > Znovu registrovať.

Zrušenie registrácie: Zrušenie registrácie slúži na zastavenie spravovania určitého zariadenia. Zrušenie registrácie sa vykonáva prostredníctvom úlohy pre klienta Ukončiť spravovanie. Pokiaľ zariadenie neodpovedá, odstránenie zariadenia môže trvať aj 3 dni. Ak chcete zariadenie odstrániť zo zoznamu spravovaných zariadení len kvôli tomu, aby ste mohli zariadenie znova zaregistrovať, použite opätovnú registráciu.

details_hoverPoznámka:

Ak registrujete iOS zariadenia prostredníctvom programu Apple Device Enrollment Program (DEP), prejdite na túto kapitolu.

Registrovať nové mobilné zariadenia môžete v časti Počítače alebo v časti Viac > Skupiny. Vyberte Statickú skupinu, do ktorej chcete pridať mobilné zariadenia a kliknite na Pridať nový > Mobilné zariadenia a vyberte jednu z nasledujúcich metód registrácie:

Registrácia prostredníctvom e-mailu – hromadná registrácia mobilných zariadení prostredníctvom e-mailu. Táto možnosť je najvhodnejšia v prípade, že potrebujete zaregistrovať väčšie množstvo mobilných zariadení alebo v prípade, že chcete zaregistrovať mobilné zariadenia, ku ktorým nemáte fyzicky prístup. Táto možnosť si zároveň vyžaduje interakciu používateľa/majiteľa mobilného zariadenia.

Individuálna registrácia prostredníctvom odkazu alebo QR kódu – registrácia jedného mobilného zariadenia. Naraz budete môcť zaregistrovať len jedno zariadenie, čo znamená, že tento postup bude potrebné zopakovať pre každé zariadenie zvlášť. Odporúčame vám použiť túto možnosť len v prípade, že potrebujete zaregistrovať menšie množstvo mobilných zariadení. Táto možnosť je naopak vhodná v prípade, že si neželáte, aby používatelia/majitelia mobilného zariadenia museli čokoľvek robiť a chcete celú registráciu vykonať sami. Túto možnosť môžete použiť aj v prípade, že máte nové mobilné zariadenia, ktoré budú po nakonfigurovaní všetkých potrebných nastavení odovzdané používateľom.

Individuálna registrácia ako vlastník zariadenia (iba Android 7 a vyššie) – registrácia jedného mobilného zariadenia so systémom Android. Naraz budete môcť zaregistrovať len jedno zariadenie, čo znamená, že tento postup bude potrebné zopakovať pre každé mobilné zariadenie zvlášť. Túto registráciu je možné vykonať iba na zariadeniach, ktoré sú nové alebo vymazané, prípadne boli na nich obnovené výrobné nastavenia. Vykonaním daného procesu registrácie získa správca v porovnaní s používateľom zariadenia vyššie práva, čo mu umožní lepšiu kontrolu nad zariadením.