Zobrazenie správy

Funkcia Zobraziť správu vám umožňuje odoslať správu na akékoľvek spravované zariadenie (počítač, tablet, mobil atď.). Táto správa sa používateľovi zobrazí na obrazovke zariadenia.

Na systéme Windows sa správa zobrazí ako oznámenie.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Na operačnom systéme Windows používa úloha pre klienta „Zobraziť správu“ príkaz msg.exe, ktorý je dostupný len v rámci edícií Windows Professional/Enterprise. Z tohto dôvodu nie je možné použiť túto úlohu na zobrazenie správy na klientskom počítači, na ktorom sa používa edícia Windows Home.

Na systémoch macOS a Linux sa správa zobrazí iba v termináli.

details_hoverPoznámka:

Pre zobrazenie správy na systéme macOS alebo Linux je potrebné najprv otvoriť terminál.

Základné

Sem môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov, prípadne môžete zadať Popis. Kategória úlohy a Typ úlohy sú zvolené automaticky podľa vášho predchádzajúceho výberu. Typ úlohy (pozrite si zoznam všetkých úloh pre klienta) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Môžete zadať Nadpis a napísať Správu.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr. Ak chcete vytvoriť spúšťač neskôr, kliknite na danú úlohu pre klienta a v kontextovom menu vyberte možnosť Spustiť na...

client_task_finish