Vrátenie zmien aktualizácie modulov

V prípade, že aktualizácia modulov spôsobuje problémy, prípadne nechcete aktualizovať moduly na všetkých klientskych počítačoch (napríklad na účely testovania alebo pri používaní predbežných aktualizácií), môžete použiť úlohu Vrátenie zmien aktualizácie modulov. Po použití tejto úlohy sa moduly vrátia do svojej predchádzajúcej verzie.

Základné

Sem môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov, prípadne môžete zadať Popis. Kategória úlohy a Typ úlohy sú zvolené automaticky podľa vášho predchádzajúceho výberu. Typ úlohy (pozrite si zoznam všetkých úloh pre klienta) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Rozbaľte túto sekciu a podľa vlastných potrieb upravte nastavenia pre vrátenie zmien aktualizácie modulov.

Akcia

Povoliť aktualizácie – aktualizácie budú povolené a klient získa najbližšiu dostupnú aktualizáciu modulov.

Vrátiť zmeny a pozastaviť aktualizácie na – aktualizácie budú pozastavené na čas nastavený v roletovom menu Interval vypnutia (24, 36, 48 hodín alebo do zrušenia).

validation-status-icon-warning Dôležité:

Povolením možnosti Do zrušenia vystavujete počítač možným bezpečnostným rizikám.

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr. Ak chcete vytvoriť spúšťač neskôr, kliknite na danú úlohu pre klienta a v kontextovom menu vyberte možnosť Spustiť na...

client_task_finish