Anti-Theft akcie

Funkcia Anti-Theft chráni vaše mobilné zariadenie pred neoprávneným prístupom.

Ak je mobilné zariadenie (registrované a spravované v ESMC) stratené alebo ukradnuté, niektoré akcie sú spustené automaticky, kým ostatné akcie môžu byť vykonané pomocou úlohy pre klienta.

Ak neoprávnený používateľ vymení dôveryhodnú SIM kartu za nedôveryhodnú, zariadenie bude automaticky zamknuté produktom ESET Endpoint Security pre Android a zároveň bude odoslaná SMS správa s upozornením na telefónne číslo, ktoré bolo zadané používateľom. Táto správa bude obsahovať nasledujúce informácie:

telefónne číslo aktuálne vloženej SIM karty,

číslo IMSI (International Mobile Subscriber Identity),

číslo IMEI mobilného zariadenia (International Mobile Equipment Identity).

Neoprávnený používateľ nebude vedieť o odoslaní tejto správy, pretože správa bude po odoslaní vymazaná z telefónu. Môžete si tiež vyžiadať GPS súradnice strateného telefónu alebo vzdialene zmazať všetky dáta na zariadení pomocou úlohy pre klienta.

Základné

Sem môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov, prípadne môžete zadať Popis. Kategória úlohy a Typ úlohy sú zvolené automaticky podľa vášho predchádzajúceho výberu. Typ úlohy (pozrite si zoznam všetkých úloh pre klienta) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Nastavenia

Akcia

Správanie na mobilných OS

Popis

Hľadať

android_icon

Zariadenie odpovie SMS správou obsahujúcou GPS súradnice. Ak sú po 10 minútach dostupné presnejšie súradnice, bude odoslaná ďalšia správa. Získané informácie sa zobrazujú v časti Podrobnosti o počítači.

apple_icon

validation-status-icon-warning Nepodporované.

Zamknúť

android_icon

Zariadenie bude zamknuté. Môžete ho odomknúť pomocou hesla správcu alebo vzdialeným príkazom.

apple_icon

Zariadenie bude zamknuté. Môžete ho odomknúť pomocou prístupového kódu iOS alebo vzdialeným príkazom.

Odomknúť

android_icon

Zariadenie bude odomknuté a bude môcť byť znova používané. SIM karta v telefóne bude tým pádom uložená ako dôveryhodná SIM karta.

apple_icon

Zariadenie bude odomknuté a bude môcť byť znova používané. Táto úloha tiež odstráni všetky uložené odtlačky a prístupové kódy a deaktivuje Apple Pay, iPhone Unlock, iTunes a App Store.

Siréna

android_icon

Zariadenie bude zamknuté a na dobu 5 minút spustí veľmi hlasnú sirénu (pokiaľ nebude odomknuté).

apple_icon

validation-status-icon-warning Nepodporované.

Vymazať

android_icon

Všetky údaje uložené na zariadení budú zmazané bez možnosti obnovenia. Produkt ESET Endpoint Security pre Android zostáva po vymazaní údajov aj naďalej nainštalovaný na zariadení. Tento proces môže trvať niekoľko hodín.

apple_icon

Všetky údaje uložené na zariadení budú zmazané bez možnosti obnovenia. Tento proces môže trvať niekoľko hodín.

Rozšírené obnovenie výrobných nastavení

android_icon

Všetky údaje uložené na zariadení budú zmazané bez možnosti obnovenia a zariadenie bude obnovené na jeho výrobné nastavenia. Tento proces môže trvať niekoľko minút.

details_hover Táto akcia nie je dostupná z kontextového menu Počítače > mobile_defaultMobilný telefón.

apple_icon

validation-status-icon-warning Nepodporované.

Hľadať (Zapnúť režim strateného zariadenia)

apple_icon

Táto možnosť je dostupná len na zariadeniach, na ktoré sa vzťahuje program iOS DEP. Zariadenie sa prepne do režimu strateného zariadenia, uzamkne sa a následne bude môcť byť odomknuté iba spustením úlohy Vypnúť režim strateného zariadenia prostredníctvom nástroja ESMC. Môžete zároveň upraviť text správy, ktorá sa zobrazí na obrazovke strateného zariadenia.

Vypnúť režim strateného zariadenia

apple_icon

Táto možnosť je dostupná len na zariadeniach, na ktoré sa vzťahuje program iOS DEP.

 

antitheft_action_settings

Súhrn

Skontrolujte súhrn nastavení a kliknite na Dokončiť. Úloha pre klienta bude následne vytvorená a zobrazí sa kontextové okno. Odporúčame vám kliknúť na možnosť Vytvoriť spúšťač pre upresnenie, kedy bude táto úloha pre klienta vykonaná a na akých cieľoch. Ak kliknete na Zatvoriť, spúšťač budete môcť vytvoriť neskôr. Ak chcete vytvoriť spúšťač neskôr, kliknite na danú úlohu pre klienta a v kontextovom menu vyberte možnosť Spustiť na...

client_task_finish