Kontrola servera

Môžete použiť úlohu Kontrola servera na vykonanie kontroly klientskych počítačov pomocou nainštalovaného serverového riešenia od spoločnosti ESET. Typ spustenej kontroly závisí od nainštalovaného riešenia ESET:

Produkt

Kontrola

Popis

ESET File Security for Microsoft Windows Server

Kontrola Hyper-V

Tento typ kontroly vám umožňuje kontrolovať disky Microsoft Hyper-V Servera, čo je virtuálny počítač (VM), a to bez potreby inštalácie ESET Management Agenta na daný virtuálny počítač.

ESET Security pre Microsoft SharePoint Server

Kontrola databázy SharePoint, kontrola Hyper-V

Táto funkcia umožňuje nástroju ESMC použiť vhodný cieľ kontroly pri spustení úlohy pre klienta Kontrola servera na serveri, kde je nainštalované riešenie ESET Security pre Microsoft SharePoint.

ESET Mail Security for Microsoft Exchange Server

Manuálna kontrola poštových databáz, kontrola Hyper-V

Táto funkcia umožňuje nástroju ESMC použiť vhodný cieľ kontroly. Keď nástroj ESMC spustí úlohu pre klienta Kontrola servera, zozbiera zoznam cieľov a vyzve vás, aby ste zvolili ciele kontroly v rámci manuálnej kontroly poštových databáz na danom serveri.

ESET Mail Security pre IBM Domino

Manuálna kontrola databáz, kontrola Hyper-V

Táto funkcia umožňuje nástroju ESMC použiť vhodný cieľ kontroly pri spustení úlohy pre klienta Kontrola servera na serveri, kde je nainštalované riešenie ESET Mail Security pre IBM Domino.

Základné

Sem môžete zadať základné informácie o úlohe, ako napr. Názov, prípadne môžete zadať Popis. Kategória úlohy a Typ úlohy sú zvolené automaticky podľa vášho predchádzajúceho výberu. Typ úlohy (pozrite si zoznam všetkých úloh pre klienta) definuje nastavenia a správanie danej úlohy.

Kliknite na Vybrať v časti Kontrolovaný server a vyberte počítač, kde je nainštalovaný bezpečnostný produkt určený pre server vo verzii 6 alebo novšej. Budete vyzvaný, aby ste na danom počítači zvolili konkrétne disky, priečinky alebo súbory, pre ktoré bude vykonaná kontrola.

Následne pre túto úlohu vyberte Spúšťač, v prípade potreby môžete nastaviť aj obmedzovanie. Predvolene je táto úloha spustená ihneď.

Ciele kontroly

Nástroj ESMC vám ponúkne zoznam dostupných cieľov kontroly na zvolenom serveri. Aby bolo možné použiť tento zoznam, musí byť zapnutá možnosť Generovať zoznam cieľov v rámci politiky pre váš serverový produkt v sekcii Nástroje > Ciele kontroly:

Generovať zoznam cieľov – povoľte toto nastavenie, aby mohol nástroj ESMC generovať zoznamy cieľov.

Doba aktualizácie [minúty] – generovanie zoznamu cieľov po prvýkrát bude trvať polovicu tohto času.

Vyberte ciele kontroly zo zoznamu. Viac informácií nájdete v časti Ciele kontroly.

Súhrn

Všetky použité nastavenia sú zobrazené v tejto sekcii. Skontrolujte dané nastavenia a následne kliknite na Dokončiť. Úloha bude vytvorená a pripravená na použitie.