Vytvorenie nového certifikátu

Súčasťou inštalačného procesu je aj vytvorenie partnerského certifikátu pre ESET Security Management Center Agenty. Tieto certifikáty sa používajú na overovanie produktov distribuovaných pod vašou licenciou.

details_hoverPoznámka:

Jedinou výnimkou je, že Certifikát agenta pre serverom asistovanú inštaláciu nemôže byť vytvorený manuálne. Tento certifikát je generovaný počas inštalácie servera za predpokladu, že je zvolená možnosť Generovať certifikáty.

Pre vytvorenie nového certifikátu v ESMC Web Console prejdite do sekcie Viac > Partnerské certifikáty a kliknite na Akcie > Nový.

Základné

Popis – zadajte popis certifikátu.

Produkt – z roletového menu vyberte typ certifikátu, ktorý chcete vytvoriť.

Hostiteľv tomto poli ponechajte predvolenú možnosť (hviezdičku) pre umožnenie distribúcie certifikátu bez naviazania na konkrétny DNS názov alebo IP adresu.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Pri vytváraní MDM certifikátu vyplňte IP adresu alebo hostiteľský názov MDM hostiteľského zariadenia. Predvolená hodnota (hviezdička) nie je platná pre tento typ certifikátu.

Prístupová frázaodporúčame ponechať toto pole prázdne, môžete však zadať frázu (heslo), ktorá bude vyžadovaná pri aktivácii na klientskych zariadeniach.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Prístupová fráza certifikátu nesmie obsahovať nasledujúce znaky: " \ Tieto znaky spôsobujú kritické chyby počas inicializácie agenta.

Atribúty (predmet)

Vyplnenie týchto polí nie je povinné, môžete ich však použiť na zadanie podrobných informácií o certifikáte.

Spoločný názov – tento názov by mal obsahovať slová „agent“ alebo „server“, v závislosti od položky zvolenej v poli Produkt. V prípade potreby môžete zadať podrobnosti o certifikáte. Vyplňte polia Platné od a Platné do pre nastavenie doby platnosti certifikátu.

details_hoverPoznámka:

Pre všetky certifikáty a certifikačné autority vytvorené počas inštalácie súčastí nástroja ESMC musí byť hodnota „Platné od“ nastavená na 2 dni pred vytvorením certifikátu.

Pre všetky certifikáty a certifikačné autority vytvorené v ESMC Web Console musí byť hodnota „Platné od“ nastavená na 1 deň pred vytvorením certifikátu. Dôvodom je pokryť všetky možné časové odchýlky medzi všetkými dotknutými systémami.

Napríklad, certifikačná autorita a certifikát vytvorený 12. januára 2017 počas inštalácie bude mať prednastavenú hodnotu „Platné od“ na 10. január 2017 00:00:00 a certifikačná autorita a certifikát vytvorený 12. januára 2017 v ESMC Web Console bude mať prednastavenú hodnotu „Platné od“ na 11. január 2017 00:00:00.

Podpísať

Vyberte si jednu z dvoch metód podpisovania certifikátov:

Certifikačná autorita – v prípade, že si želáte vykonať podpísanie pomocou ESMC Certifikačnej autority (vytvorenej počas inštalácie ESMC).

oVyberte ESMC Certifikačnú autoritu zo zoznamu certifikačných autorít.

oVytvorenie novej certifikačnej autority

Vlastný pfx súbor – pre použitie vlastného .pfx súboru kliknite na Prechádzať, vyhľadajte svoj .pfx súbor a kliknite na OK. Vyberte možnosť Odovzdať, čím odošlete tento certifikát na server. Nie je možné použiť vlastný certifikát.

 

details_hoverPoznámka:

Ak chcete podpísať nový certifikát ESMC Certifikačnou autoritou (vytvorenou počas inštalácie ESMC) vo Virtuálnom zariadení ESMC, je potrebné zadať Prístupovú frázu certifikačnej autority. Ide o heslo, ktoré ste zadali počas konfigurácie Virtuálneho zariadenia ESMC.

Súhrn

Skontrolujte súhrn informácií o certifikáte a kliknite na Dokončiť. Po úspešnom vytvorení bude certifikát dostupný v zozname Certifikátov, ktoré je možné použiť pri inštalácii agenta. Novovytvorený certifikát bude umiestnený vo vašej domácej skupine.

details_hoverPoznámka:

Alternatívou vytvorenia nového certifikátu je import verejného kľúča, export verejného kľúča alebo export partnerského certifikátu.