Zneplatnenie certifikátu

Zoznam „Zobraziť zrušené“ obsahuje všetky certifikáty, ktoré boli vytvorené a následne zneplatnené/zrušené ESMC Serverom. Zrušené certifikáty budú automaticky odstránené z hlavnej obrazovky Partnerské certifikáty. Kliknutím na tlačidlo Zobraziť zrušené zobrazíte certifikáty, ktoré boli zrušené v hlavnom okne.

Pre zrušenie/zneplatnenie certifikátu postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Prejdite do sekcie Viac > Partnerské certifikáty > vyberte príslušný certifikát a kliknite na Zneplatniť.

revoke_certificate

2.Zadajte Dôvod zneplatnenia a kliknite na Zneplatniť.

3.Kliknite na OK. Certifikát sa vymaže zo zoznamu partnerských certifikátov. Pre zobrazenie zneplatnených/zrušených certifikátov kliknite na tlačidlo Zobraziť zrušené.