APN/DEP certifikát

ESMC MDM používa na registráciu iOS zariadení certifikát APN (Apple Push Notification), prípadne certifikát DEP (Device Enrollment Program). Pred samotnou registráciou iOS zariadení do ESMC je potrebné vytvoriť a podpísať APN certifikát na príslušnom portáli spoločnosti Apple. Pre vytvorenie certifikátu sa vyžaduje platná licencia pre ESMC.

Kliknite na Viac > Partnerské certifikáty, ďalej kliknite na Nový a potom vyberte možnosť APN/DEP certifikát.

details_hoverPoznámka:

Pre získanie APN certifikátu budete potrebovať Apple ID. Apple ID je potrebné pre prihlásenie do portálu Apple Push Certificates Portal, na ktorom je APN certifikát podpísaný spoločnosťou Apple.

APN certifikát má platnosť 1 rok. Ak sa blíži dátum vypršania platnosti vášho certifikátu, postupujte podľa krokov nižšie a v kroku č. 2 sekcie „Certifikát“ vyberte možnosť Renew (Obnoviť).

Pre získanie registračného Apple DEP tokenu musíte mať vytvorený Apple DEP účet.

Vytvoriť požiadavku

Zadajte atribúty certifikátu (kód krajiny, názov organizácie atď.) a kliknite na Odoslať požiadavku.

APN_certificate

Stiahnuť

Stiahnite si váš CSR súbor (Certification Signing Request – Požiadavka na podpísanie certifikátu) súbor a Privátny kľúč.

APN_certificate_download

Certifikát

1.Otvorte Apple Push Certificates Portal a prihláste sa pomocou vášho Apple ID.

2.Pre vytvorenie certifikátu kliknite na možnosť Create a Certificate.

3.Voliteľne je možné zadať poznámku. Kliknite na možnosť Choose File (Vybrať súbor), vyhľadajte CSR súbor, ktorý ste stiahli v predchádzajúcom kroku, a kliknite na Upload (Odovzdať).

4.Po chvíli sa na obrazovke zobrazí potvrdenie o úspešnom vytvorení APNS certifikátu pre ESET Mobile Device Management Server.

5.Kliknite na Download (Stiahnuť) a APNS certifikát v podobe .pem súboru uložte do svojho počítača.

6.Zatvorte Apple Push Certificate Portal a prejdite nižšie do sekcie Upload (Odovzdať).

APN_certificate_certificate

validation-status-icon-warning Dôležité:

APNS certifikát bude potrebné zadať pri vytváraní politiky pre nástroj ESET Mobile Device Connector pre umožnenie registrácie zariadení iOS prostredníctvom programu Apple DEP, ako aj registrácie klasickým spôsobom.

Ak vytvárate registračný certifikát DEP (Apple DEP Token), pokračujte podľa inštrukcií v tejto kapitole.

apns_cert

Odovzdať

Po vykonaní krokov uvedených vyššie môžete vytvoriť politiku pre MDC na aktiváciu APNS pre umožnenie registrácie zariadení iOS. Následne môžete registrovať akékoľvek iOS zariadenie tak, že navštívite adresu https://<mdmcore>:<enrollmentport>/unique_enrollment_token z prehliadača zariadenia.

APN_certificate_upload