Vytvorenie Live inštalátora agenta

Nasadenie Live inštalátora agenta je užitočné v prípade, že pre vaše prostredie nie je vyhovujúce vzdialené ani lokálne nasadenie. Umožňuje vám odoslať Live inštalátor agenta prostredníctvom e-mailu a nasadenie ponechať na používateľovi. Live inštalátor agenta môžete tiež spustiť z vymeniteľného média (napr. z USB kľúča).

details_hoverPoznámka:

Klientske zariadenie musí mať internetové pripojenie, aby bolo možné stiahnuť inštalačný balík pre agenta. Klientske zariadenie sa tiež musí vedieť pripojiť na ESMC Server.

Kliknite na Iné možnosti nasadenia v časti Rýchle odkazy na paneli s ponukami. V okne Nasadiť agenta kliknite na tlačidlo Vytvoriť inštalátor, ktoré sa nachádza pod možnosťou Vytvoriť Live inštalátor agenta. Otvorí sa okno s Live inštalátormi agenta.

hmtoggle_plus0Vytvorenie inštalačného balíka

 

hmtoggle_plus0Nasadenie z vlastného vzdialeného umiestnenia

 

hmtoggle_plus0Nasadenie z lokálneho zdieľaného priečinka

 

hmtoggle_plus0Používanie HTTP Proxy