Pridanie nového používateľa

Kliknite na Používatelia počítača > Pridať používateľov pre pridanie používateľov, ktorí neboli nájdení alebo pridaní automaticky počas synchronizácie používateľov.

add_new_user_management01

Zadajte meno používateľa, ktorého chcete pridať, do poľa Meno používateľa. Z roletového menu Riešenie konfliktov vyberte akciu, ktorá bude vykonaná, ak sa už používateľ, ktorého chcete pridať, nachádza v ESMC:

Spýtať sa, keď nastane konflikt: Ak nastane konflikt, program sa spýta, akú akciu má vykonať (pozrite možnosti nižšie).

Preskočiť konfliktných používateľov: Používatelia s rovnakým menom nebudú pridaní. Týmto sa tiež zaistí, že vlastné atribúty existujúceho používateľa v ESMC budú zachované (nie prepísané údajmi z Active Directory).

Prepísať konfliktných používateľov: Existujúci používatelia v ESMC budú prepísaní používateľmi z Active Directory. Ak majú dvaja používatelia rovnaké SID, existujúci používateľ v ESMC bude odstránený zo svojho predchádzajúceho umiestnenia (aj v prípade, že bol v inej skupine).

add_new_user_management02

Kliknite na + Pridať pre pridanie ďalších používateľov. Ak chcete naraz pridať viacero používateľov, kliknite na Import CSV pre odovzdanie .csv súboru obsahujúceho zoznam používateľov, ktorí majú byť pridaní. Kliknutím na Skopírovať a vložiť môžete importovať vlastný zoznam adries oddelených vlastnými oddeľovačmi (táto funkcia funguje podobne ako CSV import). V prípade potreby môžete zadať aj Popis pre používateľov, aby ich bolo možné jednoduchšie identifikovať.

Ak ste dokončili všetky zmeny, kliknite na Pridať. Používatelia sa zobrazia v nadradenej skupine, do ktorej ste ich zaradili.