Sprievodca vytvorením novej statickej skupiny

Po zvolení možnosti Nová statická skupina postupujte podľa nasledujúcich krokov:

Základné

Zadajte Názov a Popis pre novú skupinu. V prípade potreby môžete zmeniť Nadradenú skupinu. Štandardne je nadradenou skupinou skupina, ktorú ste vybrali pri vytváraní novej statickej skupiny. Ak chcete zmeniť nadradenú skupinu, kliknite na možnosť Zmeniť nadradenú skupinu a označte príslušnú nadradenú skupinu zo stromovej štruktúry. Nadradená skupina novej statickej skupiny musí byť tiež statická skupina. Statická skupina nemôže byť súčasťou dynamickej skupiny. Pre vytvorenie novej statickej skupiny kliknite na Dokončiť.

admin_new_static_group_wizard