Export statických skupín

Exportovanie zoznamu počítačov nachádzajúcich sa v ESMC štruktúre je jednoduché. Môžete exportovať zoznam a zálohovať ho tak, aby ste mohli daný zoznam kedykoľvek importovať späť, napríklad, ak chcete obnoviť štruktúru skupiny.

details_hoverPoznámka:

Statické skupiny musia obsahovať aspoň jeden počítač. Exportovanie prázdnej skupiny nie je možné.

1.Kliknite na Viac > Skupiny > označte statickú skupinu, ktorú chcete exportovať.

2.Kliknite na tlačidlo Skupiny v spodnej časti okna.

3.Vyberte možnosť icon_export Exportovať.

4.Exportovaný súbor bude uložený vo formáte .txt.

 

admin_export_static_group

 

details_hoverPoznámka:

Dynamické skupiny nemôžu byť exportované, pretože dynamická skupina len odkazuje na počítače, ktoré spĺňajú kritériá definované v jej šablóne.