Statické skupiny

Statické skupiny sa používajú:

na triedenie zariadení a vytváranie hierarchického usporiadania skupín a podskupín,

na triedenie objektov,

ako domáce skupiny pre používateľov.

 

Statické skupiny je možné vytvárať iba manuálne. Zariadenia môžu byť manuálne presúvané do skupín. Každý počítač alebo mobilné zariadenie môže byť súčasťou len jednej statickej skupiny. Správa statických skupín je dostupná prostredníctvom akcií so skupinami.

Existujú dve predvolené statické skupiny:

Všetko – hlavná skupina pre všetky zariadenia v sieti ESMC Servera. Všetky objekty vytvorené správcom sú štandardne zahrnuté v tejto skupine. Táto skupina je vždy zobrazená a nie je možné ju premenovať. Prístup do tejto skupiny dáva používateľom automaticky prístup aj od všetkých jej podskupín; prideľovanie prístupových práv do tejto skupiny je preto potrebné vždy dobre zvážiť.

Stratené a nájdené – podskupina skupiny Všetko. Každý nový počítač, ktorý sa po prvýkrát pripojí na ESMC Server, je automaticky zobrazený v tejto skupine. Túto skupinu je možné premenovať alebo kopírovať, ale nie je možné ju odstrániť alebo presunúť.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Statickú skupinu je možné odstrániť len ak sú splnené tieto podmienky:

Používateľ má pre túto skupinu pridelené povolenie na zápis,

Skupina je prázdna.

Pokaľ daná statická skupina obsahuje nejaké objekty, odstránenie skupiny nebude možné. Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina je umiestnené v každej sekcii s objektmi (napr. Inštalátory).

access_group Kliknite na Vybrať pre zvolenie statickej skupiny – v príslušnej sekcii sa následne zobrazia iba objekty, ktoré sú súčasťou zvolenej skupiny. Tento filter umožňuje používateľovi jednoducho pracovať s objektmi patriacimi do jednej zvolenej skupiny.

Pridanie filtra a predvolené nastavenia filtra

Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname. Do poľa filtra zadajte reťazce, ktoré chcete vyhľadať. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou farbou.

Filtre môžu byť uložené do vášho používateľského profilu, vďaka čomu ich môžete v budúcnosti jednoduchšie znova použiť. V časti Predvoľby sú na výber tieto možnosti:

Sady filtrov – vaše uložené filtre, ktoré môžete aplikovať kliknutím. Aplikovaný filter je označený potvrdzovacím znakom apply_default. Označte možnosť Zahrnúť viditeľné stĺpce, triedenie a stránkovanie pre uloženie týchto parametrov do predvoľby.

add_new_defaultUložiť sadu filtrov – pomocou tejto možnosti môžete uložiť svoju súčasnú konfiguráciu filtra ako novú predvoľbu. Po uložení predvoľby už však v rámci nej nemôžete meniť konfiguráciu filtra.

edit_defaultSpravovať sady filtrov – odstránenie alebo premenovanie existujúcich predvolieb. Kliknite na Uložiť pre aplikovanie zmien v predvoľbách.

Vymazať hodnoty filtrov – kliknutím na túto možnosť odstránite len súčasné hodnoty z označených filtrov. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť filtre – kliknutím na túto možnosť odstránite označené filtre. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť nepoužité filtre – odstránenie polí filtrov, pre ktoré nie je definovaná hodnota.