Karanténa

V tejto sekcii sa zobrazujú všetky súbory, ktoré boli presunuté do karantény na klientskych zariadeniach. Vo väčšine prípadov ide o súbory, pre ktoré neexistuje liečenie, ktorých zmazanie nie je odporúčané alebo nie je bezpečné, prípadne pri ktorých došlo k nesprávnej detekcii antivírusovej ochrany produktu ESET.

admin-quarantine

Súbor presunutý do karantény môžete Vymazať alebo ho Obnoviť do pôvodného umiestnenia. Akciu Obnoviť a vylúčiť môžete použiť na to, aby ste daný súbor vylúčili z kontroly, a zabránili tak jeho opätovnému umiestneniu do karantény.

Na filtrovanie zoznamu súborov umiestnených v karanténe môžete použiť rôzne filtre.

Do sekcie Karanténa môžete prejsť dvoma spôsobmi:

1. Viac > Karanténa.

2. Podrobnosti o počítači > Hrozby a karanténa > karta Karanténa.

Keď kliknete na niektorú z položiek zobrazených v sekcii Karanténa, otvorí sa ponuka s názvom Správa karantény.

details_default Zobraziť podrobnosti – zobrazí sa zdroj hrozby (zariadenie), názov a typ hrozby, názov objektu s úplnou cestou k súboru, hash, veľkosť atď.

icon_computer Počítače – otvorí sa sekcia Počítače s vyfiltrovaným zoznamom zariadení, ktoré sa týkajú daného súboru v karanténe.

delete_default Vymazať – súbor bude odstránený z karantény a taktiež zo zariadenia.

restart_default Obnoviť – súbor bude obnovený späť do jeho pôvodného umiestnenia.

restart_default Obnoviť a vylúčiť – súbor bude obnovený späť do jeho pôvodného umiestnenia a bude vylúčený z kontroly.

upload_default Odovzdať – otvorí sa úloha pre klienta Odovzdať súbor v karanténe.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Funkciu Odovzdať odporúčame používať len skúseným používateľom. Ak chcete súbor presunutý do karantény podrobnejšie preskúmať, môžete ho Odovzdať do zdieľaného adresára.

Pridanie filtra a predvolené nastavenia filtra

Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname. Do poľa filtra zadajte reťazce, ktoré chcete vyhľadať. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou farbou.

Filtre môžu byť uložené do vášho používateľského profilu, vďaka čomu ich môžete v budúcnosti jednoduchšie znova použiť. V časti Predvoľby sú na výber tieto možnosti:

Sady filtrov – vaše uložené filtre, ktoré môžete aplikovať kliknutím. Aplikovaný filter je označený potvrdzovacím znakom apply_default. Označte možnosť Zahrnúť viditeľné stĺpce, triedenie a stránkovanie pre uloženie týchto parametrov do predvoľby.

add_new_defaultUložiť sadu filtrov – pomocou tejto možnosti môžete uložiť svoju súčasnú konfiguráciu filtra ako novú predvoľbu. Po uložení predvoľby už však v rámci nej nemôžete meniť konfiguráciu filtra.

edit_defaultSpravovať sady filtrov – odstránenie alebo premenovanie existujúcich predvolieb. Kliknite na Uložiť pre aplikovanie zmien v predvoľbách.

Vymazať hodnoty filtrov – kliknutím na túto možnosť odstránite len súčasné hodnoty z označených filtrov. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť filtre – kliknutím na túto možnosť odstránite označené filtre. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť nepoužité filtre – odstránenie polí filtrov, pre ktoré nie je definovaná hodnota.