Politika upravujúca nastavenia nástroja ESET RD Sensor

Použitím politiky môžete meniť nastavenia a fungovanie nástroja ESET RD Sensor . Ide predovšetkým o úpravu nastavení, ako je napr. filtrovanie adries. Prostredníctvom politiky tak môžete napríklad zahrnúť určité adresy do zoznamu blokovaných adries, aby počítače s danými adresami neboli nástrojom RD Sensor vôbec zachytávané.

Prejdite do sekcie Politiky a rozbaľte kategóriu Vlastné politiky, kde môžete upravovať existujúce alebo vytvárať nové politiky.

 

Filtre

IPv4 Filter

Zapnúť filtrovanie IPv4 adries – po zapnutí filtrovania budú nástrojom RD Sensor zachytávané iba počítače, ktorých IP adresy sú v zozname povolených adries vo filtračnom zozname IPv4, alebo iba tie, ktoré nie sú v zozname blokovaných adries.

Filtre – špecifikujte, či má ísť o Zoznam povolených adries alebo o Zoznam blokovaných adries.

Zoznam IPv4 adries – pre pridanie alebo odstránenie adries zo zoznamu kliknite na možnosť Upraviť zoznam IPv4.

Filter prefixov MAC adries

Zapnúť filtrovanie prefixov MAC adries – po zapnutí filtrovania budú zachytávané iba počítače, ktorých MAC adresa obsahuje prefix (xx:xx:xx) zahrnutý v zozname povolených prefixov MAC adries, alebo iba tie počítače, ktorých prefix MAC adresy nie je v zozname blokovaných adries.

Režim filtrovania – špecifikujte, či má ísť o Zoznam povolených adries alebo o Zoznam blokovaných adries.

Zoznam prefixov MAC adries – pre pridanie alebo odstránenie prefixu zo zoznamu kliknite na možnosť Upraviť zoznam prefixov MAC adries.

Detekcia

Aktívna detekcia – Po zapnutí tejto možnosti bude ESET RD Sensor aktívne vyhľadávať počítače na lokálnej sieti. Detekcia tak bude efektívnejšia, avšak na niektorých počítačoch môže zapnutie tejto funkcie viesť k zobrazovaniu varovaní firewallu.

Porty detekcie OS – RD Sensor používa na vyhľadávanie počítačov na lokálnej sieti prednastavený zoznam portov. Zoznam portov je možné upravovať.

Pokročilé nastavenia

Diagnostika – môžete zapnúť alebo vypnúť odosielanie anonymných správ so štatistickými informáciami o zlyhaní programu do spoločnosti ESET. Povolením tejto možnosti nám pomáhate zlepšovať naše produkty.

Priradiť

Vyberte klientske zariadenia, pre ktoré má byť daná politika určená. Kliknite na Priradiť pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto skupín patria. Vyberte zariadenie, na ktoré chcete politiku aplikovať, a kliknite na OK.

Súhrn

Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť.