Vytvorenie politiky pre pripájanie ESET Management Agenta na nový ESMC Server

Táto politika umožňuje upraviť správanie ESET Management Agenta zmenou nastavení. Je to užitočné hlavne pri migrácii klientskych počítačov na nový ESMC Server.

Vytvorte novú politiku, pomocou ktorej bude nastavená nová IP adresa ESMC Servera, a priraďte ju k všetkým klientskym počítačom. Kliknite na Politiky > Vytvoriť novú politiku.

Základné

Do poľa Názov zadajte názov vašej politiky. Pole Popis je voliteľné.

Nastavenia

Z roletového menu vyberte možnosť ESET Management Agent, rozbaľte sekciu Pripojenie a kliknite na možnosť Upraviť zoznam serverov vedľa položky Servery pre pripojenie.

admin_policies_wizard4

Otvorí sa okno so zoznamom ESMC Serverov, na ktoré sa ESET Management Agent môže pripojiť. Kliknite na možnosť Pridať a zadajte IP adresu nového ESMC Servera do poľa Hostiteľ. Ak používate iný ako štandardný port ESMC Servera 2222, zadajte svoje číslo portu.

policy_connection_server_02

Pomocou tlačidiel so šípkami môžete zmeniť prioritu ESMC Serverov v zozname. Uistite sa, že váš nový ESMC Server je na najvyššom mieste v zozname kliknutím na dvojitú šípku a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

Priradiť

Zvoľte klientov (individuálne počítače/mobilné zariadenia alebo celé skupiny), ku ktorým bude priradená daná politika.

admin_pol_assign

Kliknite na Priradiť pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto skupín patria. Vyberte požadované klientske zariadenia a kliknite na OK.

admin_dg_tasks_target_list

Súhrn

Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť.