Politika upravujúca nastavenia ERA 6.x Proxy

validation-status-icon-warning Dôležité:

Nové ESET Management Agenty verzie 7 nie sú spätne kompatibilné s ERA (nedokážu sa pripojiť k serveru), pretože používajú nový replikačný protokol. Agenty verzie 6.x sa môžu pripojiť k serveru verzie 7 prostredníctvom ERA Proxy. Ak chcete vykonať migráciu, postupujte podľa príslušného návodu.

Použitím politiky môžete meniť nastavenia počítačov využívajúcich komponent ERA Proxy. Ide predovšetkým o úpravu nastavení, akými sú interval pripojenia a server, na ktorý sa proxy pripája. Prejdite do sekcie Politiky a rozbaľte kategóriu Vlastné politiky, kde môžete upravovať existujúce alebo vytvárať nové politiky.

icon_section Pripojenie

Remote Administrator porttento port je používaný na spojenie ESET Security Management Center Servera s proxy. Aby sa zmena tohto nastavenia prejavila, vyžaduje sa reštart služby ERA Server.

Servery pre pripojeniekliknite na Upraviť zoznam serverov pre upresnenie podrobností pripojenia k ERA Serveru (názov hostiteľa/IP a číslo portu). Je možné zadať viacero ERA Serverov. Politiku s týmto nastavením môžete využiť napríklad pri zmene IP adresy svojho ERA/ESMC Servera alebo v prípade, že vykonávate migráciu.

Dátový limit – zadajte maximálny počet bajtov pre odosielanie dát.

Interval pripojeniazvoľte Pravidelný interval a upresnite časovú hodnotu intervalu pripojenia na server (prípadne použite CRON výraz).

Certifikát – môžete spravovať partnerské certifikáty pre ERA Proxy. Kliknite na Zmeniť certifikát a vyberte, ktorý ERA Proxy certifikát by mal byť používaný ERA Proxy serverom. Viac informácií nájdete v kapitole Partnerské certifikáty.

icon_section Pokročilé nastavenia

Diagnostika – môžete zapnúť alebo vypnúť odosielanie anonymných správ so štatistickými informáciami o zlyhaní programu do spoločnosti ESET. Povolením tejto možnosti nám pomáhate zlepšovať naše produkty.

Zapisovanie do protokolov – môžete nastaviť úroveň podrobnosti protokolov, čím určíte úroveň informácií, ktoré budú zhromažďované a zapisované do protokolov – od úrovne Sledovanie (informačné) až po Závažné (najdôležitejšie, kritické informácie).

Priradiť

Vyberte klientske zariadenia, pre ktoré má byť daná politika určená. Kliknite na Priradiť pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré do týchto skupín patria. Vyberte zariadenie, na ktoré chcete politiku aplikovať, a kliknite na OK.

Súhrn

Skontrolujte nastavenia danej politiky a kliknite na Dokončiť.