Priradenie politiky ku klientu

Ak chcete priradiť politiku ku klientskemu počítaču, kliknite na Politiky, vyberte politiku a kliknite na možnosť Priradiť klienta(y).

admin_assign_policy

Vyberte cieľové počítače a kliknite na OK. Politika bude použitá pre všetky počítače, ktoré ste vybrali.

admin_assign_policy_to_client01

Ak chcete zobraziť, ktoré klienty sú priradené ku konkrétnej politike, označte danú politiku a kliknite na kartu Aplikované na.