Distribúcia

Je potrebné zvoliť aspoň jeden z možných spôsobov distribúcie.

Odoslať SNMP Trap

Ak použijete túto možnosť, bude odoslaný SNMP Trap. SNMP Trap upozorní server pomocou SNMP správy. Viac informácií nájdete v kapitole Nastavenie služby SNMP Trap.

Odoslať e-mail

Ak použijete túto možnosť, bude odoslaná e-mailová správa vytvorená podľa vašich nastavení pre e-mailové správy. Podľa predvolených nastavení má notifikačný e-mail podobu HTML, pričom v päte e-mailu sa nachádza logo. V závislosti od vašich nastavení prispôsobenia (Prispôsobenie > Logo so svetlým pozadím) môžete použiť rôzne umiestnenia loga:

Žiadne prispôsobenie – logo ESET Security Management Center bude umiestnené na ľavej strane päty.

Co-branding – logo ESET Security Management Center bude umiestnené na ľavej strane päty, pričom vaše logo bude umiestnené na pravej strane päty.

White-labeling – logo ESET Security Management Center sa nebude zobrazovať, zobrazené bude len vaše logo na ľavej strane päty.

Ak zvolíte možnosť Odoslať e-mail, zadajte aspoň jedného príjemcu správ.

E-mailová adresa – zadajte e-mailové adresy príjemcov notifikačných správ.

Pridať e-mail – umožňuje pridať nové pole s adresou.

Pridať používateľa – pridanie adresy používateľa zo sekcie Používatelia počítača.

Import CSVimport vlastného zoznamu adries z CSV súboru, kde sú použité oddeľovače.

Skopírovať a vložiť – import vlastného zoznamu adries oddelených vlastnými oddeľovačmi. Táto funkcia funguje podobne ako CSV import.

Odoslať syslog

Je možné nastaviť, aby nástroj ESMC odosielal oznámenia a správy o udalostiach na váš Syslog server. Je tiež možné exportovať protokoly z bezpečnostného produktu spoločnosti ESET nainštalovaného na klientskom zariadení a odosielať ich na Syslog server. Závažnosť syslogu – z roletového menu vyberte úroveň závažnosti. Oznámenia so zvolenou úrovňou závažnosti sa potom zobrazia na Syslog serveri.


Základné polia v sekcii Distribúcia

Ukážka správy – ukážka správy, ktorá sa zobrazí v oznámení. Ukážka obsahuje popis nastavení v textovej podobe. Môžete prispôsobiť obsah aj predmet správy a použiť premenné, ktoré sa pri generovaní oznámenia zmenia na skutočné hodnoty. Toto nastavenie je voliteľné, je však odporúčané pre lepšie filtrovanie oznámení a celkový prehľad. Na prispôsobenie predmetu a obsahu správy môžete použiť premenné.

oPredmet – predmet notifikačnej správy. Pre úpravu obsahu kliknite na ikonu edit_default. Vhodný a presný predmet môže zlepšiť triedenie a filtrovanie správ.

oObsah – pre úpravu obsahu kliknite na ikonu edit_default.

Všeobecné

oJazyk – jazyk predvolenej správy. Prispôsobená správa nie je preložená.

oČasové pásmo – nastavte časové pásmo pre premennú Čas výskytu ${timestamp}, ktorá sa môže použiť v rámci prispôsobenej správy.

light-bulbPríklad:

Ak by udalosť nastala o 3.00 miestneho času, miestny čas by bol UTC+2, zvolená časová zóna UTC+4 a čas hlásený v oznámení 5.00.

 

Kliknite na Dokončiť pre vytvorenie novej šablóny na základe šablóny oznámenia, ktorej nastavenia ste práve upravili. Bude potrebné, aby ste pre takto vytvorenú šablónu zadali nový názov.