Priradenie úlohy ku skupine

Kliknite na Viac > Skupiny > vyberte Statickú alebo Dynamickú skupinu > gear_icon vedľa označenej skupiny alebo kliknite na Skupina > add_new_default Nová úloha.

admin_assign_task_group01

Rovnako môžete postupovať aj cez Počítače vyberte Statickú alebo Dynamickú skupinu a kliknite na gear_icon > add_new_default Nová úloha. Následne sa zobrazí Sprievodca vytvorením novej úlohy pre klienta.