Skupiny

Skupiny je možné chápať ako priečinky, do ktorých sú triedené počítače a ostatné objekty. Nový bezpečnostný model prvýkrát uvedený v ERA 6.5 používa skupiny na zaraďovanie objektov a na priraďovanie povolení. Medzi objekty sa radia nielen počítače, ale aj oznámenia, politiky, certifikáty, inštalátory a sady povolení. Prezrite si zoznam povolení, kde sa dozviete viac o prístupových právach.

Pre počítače a zariadenia môžete používať prednastavené skupiny a šablóny skupín alebo vytvárať svoje vlastné. Klientske počítače je možné do skupín pridávať. To vám umožňuje vytvoriť štruktúru počítačov podľa svojich predstáv a potrieb. Počítače môžete pridať do statickej skupiny.

Statické skupiny sú spravované manuálne. Dynamické sú usporiadané automaticky, na základe špecifických kritérií definovaných v šablóne. Ak sú počítače zaradené do skupín, môžete k týmto skupinám priradiť politiky, úlohy, nastavenia. Politika, úloha alebo nastavenia budú použité pre všetky vzdialené počítače z tejto skupiny. Sú dostupné dva typy skupín:

Statické skupiny

Statické skupiny sú skupiny s manuálne zvolenými počítačmi a objektmi. Členov tejto skupiny je možné pridať/odstrániť len manuálne, nie automaticky na základe dynamických kritérií. Každý objekt môže byť zahrnutý len v jednej statickej skupine. Statickú skupinu je možné vymazať len v prípade, že v nej nie sú zahrnuté žiadne objekty.

Dynamické skupiny

Dynamické skupiny sú skupiny zariadení, ktoré boli vytvorené na základe špecifických podmienok (do dynamických skupín sa iné objekty, ako napr. úlohy a politiky, nezaraďujú). Ak klientske zariadenie nespĺňa podmienku skupiny, bude zo skupiny odstránené. Počítače, ktoré spĺňajú podmienky, budú pridané do skupiny automaticky (preto tieto skupiny nesú názov „dynamické“).

Okno Skupiny je rozdelené na tri časti:

1.Na ľavej strane sa nachádza zoznam všetkých skupín a podskupín. Môžete tu vybrať skupinu a akciu pre túto skupinu z kontextového menu (gear_icon vedľa názvu skupiny). Možnosti akcií sú rovnaké ako tie popísané nižšie (kontextové menu zobrazené po kliknutí na tlačidlo Akcie).

2.V pravej časti sa zobrazujú nasledujúce informácie o zvolenej skupine (môžete prepínať medzi kartami):

Počítače, ktoré patria do skupiny.

Politiky priradené ku skupine.

Úlohy priradené ku skupine.

Súhrn základných informácií o skupine.

3.Tlačidlá Skupiny a Počítače (v dolnej časti obrazovky) vám umožňujú vykonávať rôzne akcie so skupinami.