Sprievodca vytvorením novej dynamickej skupiny

Pre vytvorenie novej dynamickej skupiny kliknite na ikonu gear_icon vedľa názvu dynamickej skupiny a následne kliknite na možnosť Nová dynamická skupina. Možnosť Nová dynamická skupina sa nachádza aj v časti Viac > Skupiny. Označte skupinu zo zoznamu skupín a kliknite na tlačidlo Skupina v dolnej časti okna. Následne pokračujte pomocou sprievodcu vytvorením dynamickej skupiny.

admin_create_new_dg_01

 

Sprievodca vytvorením novej dynamickej skupiny

1.Zadajte názov a popis pre novú šablónu.

2.Môžete zmeniť nadradenú skupinu kliknutím na možnosť Zmeniť nadradenú skupinu.

admin_DG_wizard

3.Kliknite na kartu Šablóna.

Ak chcete vytvoriť dynamickú skupinu na základe predvolenej šablóny alebo šablóny, ktorú ste už vytvorili, kliknite na možnosť Vybrať existujúcu a zo zoznamu vyberte požadovanú šablónu.

Ak ste ešte nevytvorili žiadnu šablónu a predvolené šablóny vám nevyhovujú, kliknite na možnosť Nová a postupujte podľa príslušných krokov pre vytvorenie novej šablóny.

admin_dg_teplate_choose_existing

Každá dynamická skupina je vytvorená zo šablóny, ktorá definuje, ako skupina filtruje klientske počítače. Z jednej šablóny môže byť vytvorený neobmedzený počet dynamických skupín.

details_hoverPoznámka:

Šablóna je statický objekt uložený v statickej skupine. Na to, aby mali používatelia prístup k šablónam, musia mať pridelené príslušné povolenia. Na prácu so šablónami dynamických skupín potrebuje používateľ príslušné prístupové práva. Všetky prednastavené šablóny sú umiestnené v statickej skupine Všetko a sú štandardne dostupné len pre správcu. Ostatným používateľom musia byť pridelené dodatočné povolenia. V dôsledku toho sa môže stať, že používatelia nebudú vidieť predvolené šablóny. Šablóny je možné presunúť do skupiny, ku ktorej má konkrétny používateľ pridelené prístupové práva.

Duplikovanie šablóny je možné len v prípade, že používateľovi boli pridelené povolenia na zápis (v rámci kategórie povolení s názvom Šablóny dynamickej skupiny) pre skupinu, v ktorej je umiestnená pôvodná šablóna, a taktiež pre domácu skupinu daného používateľa (do ktorej bude umiestnená kópia pôvodnej šablóny). V nasledujúcom príklade nájdete návrh na zlepšenie.

4.Kliknite na kartu Súhrn. Nová skupina sa zobrazí pod nadradenou skupinou.