Spúšťač

Spúšťač musí byť priradený k úlohe pre klienta, aby bolo možné úlohu spustiť. Pri vytváraní spúšťača vyberte cieľové počítače alebo skupiny, na ktorých má byť daná úloha vykonaná. Po zvolení cieľov nastavte podmienky spúšťača pre spustenie úlohy v určitom čase alebo pri konkrétnej udalosti. Môžete tiež prípadne použiť Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie pre podrobnejšie nastavenie spúšťača.

Základné

Zadajte základné informácie o spúšťači do poľa Popis a potom kliknite na Cieľ.

Cieľ

Sekcia Cieľ vám umožňuje vybrať klientske počítače (individuálne počítače alebo skupiny), na ktorých bude daná úloha vykonaná.

Kliknite na možnosť Pridať počítače pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré sa v týchto skupinách nachádzajú, a vyberte konkrétne zariadenia.

Kliknite na možnosť Pridať skupiny pre zobrazenie všetkých statických a dynamických skupín vrátane zariadení, ktoré sa v týchto skupinách nachádzajú, a vyberte konkrétne skupiny.

admin_dg_tasks_target_list

Následne kliknite na OK a prejdite do sekcie Spúšťač.

Spúšťač

Spúšťač určuje, aká udalosť spustí danú úlohu.

Hneď ako to bude možné – úloha bude vykonaná okamžite po pripojení klienta na ESET Security Management Center Server a doručení úlohy na klienta. Ak úloha nemôže byť vykonaná do dátumu vypršania uvedeného v poli Dátum skončenia platnosti, úloha bude odstránená z poradia – nebude odstránená úplne, iba nebude vykonaná.

Naplánované – spúšťa úlohu vo vybranom čase.

Spúšťač protokolu udalosti – spúšťa úlohu na základe vybranej udalosti. Spúšťač sa aktivuje, ak je určitá udalosť zaznamenaná v protokoloch. Upresnite typ protokolu, logický operátor a kritériá filtrovania, ktoré spustia úlohu.

Spúšťač pri vstupe do dynamickej skupiny – tento spúšťač spúšťa úlohu v prípade, že klientske zariadenie vstúpi do dynamickej skupiny zvolenej v sekcii Cieľ. Táto možnosť nebude dostupná, ak bola v sekcii Cieľ zvolená statická skupina alebo individuálne klientske zariadenia.

CRON výraz – interval spúšťača môžete nastaviť aj pomocou CRON výrazu.

details_hoverPoznámka:

Viac informácií o spúšťačoch nájdete v kapitole Spúšťače.

Pokročilé nastavenia – Obmedzovanie

Obmedzovanie sa používa na obmedzenie vykonania úlohy, ak je úloha spúšťaná pri veľmi často sa vyskytujúcej udalosti (napríklad v prípade úloh spúšťaných Spúšťačom protokolu udalosti alebo Spúšťačom pri vstupe do dynamickej skupiny). Viac informácií nájdete v kapitole Obmedzovanie.

Po nastavení cieľov a spúšťačov kliknite na Dokončiť pre vykonanie úlohy.