Spúšťanie úloh pre klienta

Aktuálny stav každej úlohy pre klienta môžete sledovať v časti Úlohy pre klienta. Pre každú úlohu je zobrazený priebeh úlohy a ikona stavu úlohy. Môžete použiť kontextové menu pre zobrazenie ďalších podrobností úlohy pre klienta a vykonať ďalšie akcie, ako napr. Spustiť na alebo Znovu spustiť pri zlyhaní.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Na spustenie úloh pre klienta musíte vytvoriť spúšťač.

details_hoverPoznámka:

Počas tohto procesu je vyhodnocované veľké množstvo dát, čo môže v porovnaní s predošlými verziami vyžadovať viac času na vykonanie úlohy (v závislosti od úlohy pre klienta, spúšťača a celkového počtu počítačov).

ct_executions_client_task

Pre bližšie informácie o rôznych typoch ikon a stavoch si pozrite ikonu stavu úlohy.

Možnosti dostupné pre Úlohu pre klienta (kliknite na úlohu pre klienta pre zobrazenie kontextového menu):

details_default Zobraziť podrobnosti

Podrobnosti úlohy pre klienta obsahujú Súhrn informácií o úlohe. Kliknite na kartu Vykonania pre zobrazenie výsledku každého spustenia úlohy. Na zobrazenie podrobností konkrétnej úlohy pre klienta môžete použiť kontextové menu. Ak je počet vykonaní príliš veľký, môžete použiť filter pre jednoduchšie vyhľadávanie.

details_hoverPoznámka:

Pri inštalácii starších produktov spoločnosti ESET zobrazí záznam o úlohe pre klienta nasledujúce informácie: Úloha bola doručená spravovanému produktu.

edit_default Upraviť

Táto funkcia vám umožňuje upravovať označenú úlohu pre klienta. Úprava existujúcej úlohy je užitočná vtedy, keď potrebujete vykonať iba menšie zmeny. V prípade úloh, ktoré sú odlišné od preddefinovaných úloh do väčšej miery, odporúčame vytvoriť si úplne novú, vlastnú úlohu.

duplicate_default Duplikovať

Táto funkcia vám umožňuje vytvoriť novú úlohu na základe označenej úlohy, pričom je nevyhnutné zadať pre duplikovanú úlohu nový (odlišný) názov.

delete_default Vymazať

Úplné odstránenie zvolenej úlohy.

Ak je úloha vymazaná po tom, ako bola vytvorená, avšak predtým, ako bolo naplánované jej spustenie, úloha bude vymazaná a nebude nikdy spustená.

Ak je úloha vymazaná po tom, ako bolo naplánované jej spustenie, dôjde k jej vykonaniu, avšak príslušné informácie sa vo Web Console nezobrazia.

restart_default Spustiť na

Pridajte nový spúšťač a vyberte cieľové počítače alebo skupiny pre túto úlohu.

manage_default Znovu spustiť pri zlyhaní

Vytvorí sa nový spúšťač, pričom všetky počítače, na ktorých bolo počas predošlého spustenia úlohy zaznamenané zlyhanie, budú nastavené ako ciele. Môžete upraviť nastavenia úlohy alebo kliknúť na Dokončiť a úloha bude spustená bez zmien.

move_default Prístupová skupina

Umožňuje presunúť úlohu pre klienta do inej statickej skupiny.

 

ct_executions_trigger

Vykonanie (kliknite na ikonu icon_expand pre rozbalenie úlohy pre klienta a zobrazenie vykonaní/spúšťačov – pre zobrazenie kontextového menu kliknite na spúšťač):

edit_default Upraviť

Táto funkcia vám umožňuje upravovať zvolený spúšťač.

restart_default Znovu spustiť čo najskôr

Môžete spustiť úlohu pre klienta znova (čo najskôr) pomocou už existujúceho spúšťača bez potreby akýchkoľvek úprav.

delete_default Vymazať

Úplné odstránenie zvoleného spúšťača.

duplicate_default Duplikovať

Duplikovanie umožňuje vytvorenie nového spúšťača na základe označenej správy, pričom je nevyhnutné zadať pre duplikát nový (odlišný) názov.

 

Filter prístupovej skupiny

Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina umožňuje používateľom zvoliť statickú skupinu a vyfiltrovať zobrazené objekty podľa statickej skupiny, v ktorej sú zahrnuté.

access_group

Pridanie filtra a predvolené nastavenia filtra

Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname. Do poľa filtra zadajte reťazce, ktoré chcete vyhľadať. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou farbou.

Filtre môžu byť uložené do vášho používateľského profilu, vďaka čomu ich môžete v budúcnosti jednoduchšie znova použiť. V časti Predvoľby sú na výber tieto možnosti:

Sady filtrov – vaše uložené filtre, ktoré môžete aplikovať kliknutím. Aplikovaný filter je označený potvrdzovacím znakom apply_default. Označte možnosť Zahrnúť viditeľné stĺpce, triedenie a stránkovanie pre uloženie týchto parametrov do predvoľby.

add_new_defaultUložiť sadu filtrov – pomocou tejto možnosti môžete uložiť svoju súčasnú konfiguráciu filtra ako novú predvoľbu. Po uložení predvoľby už však v rámci nej nemôžete meniť konfiguráciu filtra.

edit_defaultSpravovať sady filtrov – odstránenie alebo premenovanie existujúcich predvolieb. Kliknite na Uložiť pre aplikovanie zmien v predvoľbách.

Vymazať hodnoty filtrov – kliknutím na túto možnosť odstránite len súčasné hodnoty z označených filtrov. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť filtre – kliknutím na túto možnosť odstránite označené filtre. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť nepoužité filtre – odstránenie polí filtrov, pre ktoré nie je definovaná hodnota.