Vytvorenie novej statickej skupiny

Sú dostupné tri možnosti vytvorenia statickej skupiny:

1. Kliknite na Počítače > Skupiny > ikonu gear_icon vedľa statickej skupiny a vyberte možnosť Nová statická skupina.

admin_create_new_sg

2. Kliknite na Viac > Skupiny > ikonu gear_icon vedľa statickej skupiny a vyberte možnosť Nová statická skupina.

admin_create_new_sg_01

3. Kliknite na Viac > Skupiny > vyberte statickú skupinu a kliknite na tlačidlo Skupina.

admin_create_new_sg_02

Pokračujte vo vytváraní novej statickej skupiny pomocou sprievodcu.