Certifikáty

Certifikáty sú dôležitou súčasťou produktu ESET Security Management Center. Sú potrebné na komunikáciu medzi ESMC komponentmi a ESMC Serverom. Aby mohli všetky komponenty komunikovať správne, všetky partnerské certifikáty musia byť platné a podpísané rovnakou certifikačnou autoritou. Viac informácií o certifikátoch v ESMC nájdete v našom článku databázy znalostí.

V ESMC Web Console môžete vytvoriť novú Certifikačnú autoritu a Partnerské certifikáty. Ďalej postupujte podľa nasledujúcich inštrukcií:

Vytvorenie novej certifikačnej autority

oImport verejného kľúča

oExport verejného kľúča

oExport verejného kľúča vo formáte BASE64

Vytvorenie partnerských certifikátov

oVytvorenie certifikátu

oExport certifikátu

oVytvorenie APN certifikátu

oZneplatnenie certifikátu

oVyužitie certifikátu

oNastavenie nového certifikátu pre ESMC Server

oVlastné certifikáty pre ESET Security Management Center

oCertifikát s končiacou platnosťou – hlásenie a nahradenie

validation-status-icon-warning Dôležité:

Operačný systém macOS/OS X nepodporuje certifikáty, ktorých platnosť skončí 19. januára 2038 a neskôr. ESET Management Agent bežiaci na operačnom systéme macOS/OS X nebude schopný pripojiť sa k ESMC Serveru.

details_hoverPoznámka:

Pre všetky certifikáty a certifikačné autority vytvorené počas inštalácie súčastí nástroja ESMC musí byť hodnota „Platné od“ nastavená na 2 dni pred vytvorením certifikátu.

Pre všetky certifikáty a certifikačné autority vytvorené v ESMC Web Console musí byť hodnota „Platné od“ nastavená na 1 deň pred vytvorením certifikátu. Dôvodom je pokryť všetky možné časové odchýlky medzi všetkými dotknutými systémami.

Napríklad, certifikačná autorita a certifikát vytvorený 12. januára 2017 počas inštalácie bude mať prednastavenú hodnotu „Platné od“ na 10. január 2017 00:00:00 a certifikačná autorita a certifikát vytvorený 12. januára 2017 v ESMC Web Console bude mať prednastavenú hodnotu „Platné od“ na 11. január 2017 00:00:00.