Partnerské certifikáty

Ak sa vo vašom systéme nachádza Certifikačná autorita, mali by ste vytvoriť partnerský certifikát pre jednotlivé komponenty nástroja ESET Security Management Center. Každý z komponentov (ESET Management Agent a ESMC Server) vyžaduje špecifický certifikát.

add_new_default Nová

Táto možnosť sa používa na vytvorenie nového certifikátu. Tieto certifikáty sa používajú pre ESET Management Agenta a ESMC Server.

add_new_default APN/DEP certifikát

Táto možnosť sa používa na vytvorenie nového APN/DEP certifikátu. Tento certifikát je používaný nástrojom MDM. Použitie tejto možnosti vyžaduje platnú licenciu.

icon_cert_usage Využitie certifikátu

Môžete si pozrieť, ktoré klienty používajú tento ESMC certifikát.

edit_default Upraviť

Upravte certifikát zo zoznamu. Tieto nastavenia môžete definovať pri vytváraní nových certifikátov.

icon_export Exportovať

Táto možnosť sa používa na export certifikátu v podobe súboru. Tento súbor je potrebný pri inštalácii ESET Management Agenta lokálne na počítač alebo pri inštalácii MDM.

icon_export Exportovať ako Base64...

Táto možnosť sa používa na export certifikátu v podobe súboru .txt.

icon_undo_default Zneplatniť

Ak už nechcete používať konkrétny certifikát, kliknite na Zneplatniť. Po použití tejto možnosti bude certifikát permanentne zneplatnený a zároveň vylúčený. Táto informácia bude odoslaná ESET Management Agentom pri ďalšom pripojení. Neplatné certifikáty nebudú akceptované nástrojom ESET Security Management Center.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Pred zneplatnením certifikátu sa uistite, že ho už nepoužívajú žiadne ESET Management Agenty. Po zneplatnení certifikátu sa komponenty nebudú môcť pripojiť k ESMC Serveru. Pre obnovenie funkčnosti preinštalujte komponenty za použitia platného certifikátu.

move_default Prístupová skupina

Certifikáty alebo certifikačné autority môžu byť presunuté do inej statickej skupiny. Stanú sa tak dostupnými pre používateľov, ktorí majú pre danú statickú skupinu pridelené dostatočné prístupové práva. Zistiť, v ktorej domácej skupine sa konkrétny certifikát nachádza, je veľmi jednoduché – stačí kliknúť na daný certifikát a zo zobrazeného roletového menu vybrať možnosť move_default Prístupová skupina. Domáca skupina certifikátu je zobrazená v prvom riadku kontextovej ponuky (napríklad /All/San Diego.  Prezrite si náš ukážkový scenár o zdieľaní prístupu k certifikátom).

validation-status-icon-warning Dôležité:

Budú sa vám zobrazovať len tie certifikáty, ktoré sú umiestnené vo vašej domácej skupine (za predpokladu, že máte pridelené povolenia na čítanie certifikátov). Certifikáty vytvorené počas inštalácie ESMC sú zahrnuté v skupine Všetko a prístup k nim tak majú iba správcovia.

Zobraziť zrušené – zobrazí všetky vaše zrušené certifikáty.

Certifikát agenta pre serverom asistovanú inštaláciu – tento certifikát sa generuje počas inštalácie servera za predpokladu, že ste zvolili možnosť Generovať certifikáty.

Filter prístupovej skupiny

Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina umožňuje používateľom zvoliť statickú skupinu a vyfiltrovať zobrazené objekty podľa statickej skupiny, v ktorej sú zahrnuté.

access_group

Pridanie filtra a predvolené nastavenia filtra

Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname. Do poľa filtra zadajte reťazce, ktoré chcete vyhľadať. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou farbou.

Filtre môžu byť uložené do vášho používateľského profilu, vďaka čomu ich môžete v budúcnosti jednoduchšie znova použiť. V časti Predvoľby sú na výber tieto možnosti:

Sady filtrov – vaše uložené filtre, ktoré môžete aplikovať kliknutím. Aplikovaný filter je označený potvrdzovacím znakom apply_default. Označte možnosť Zahrnúť viditeľné stĺpce, triedenie a stránkovanie pre uloženie týchto parametrov do predvoľby.

add_new_defaultUložiť sadu filtrov – pomocou tejto možnosti môžete uložiť svoju súčasnú konfiguráciu filtra ako novú predvoľbu. Po uložení predvoľby už však v rámci nej nemôžete meniť konfiguráciu filtra.

edit_defaultSpravovať sady filtrov – odstránenie alebo premenovanie existujúcich predvolieb. Kliknite na Uložiť pre aplikovanie zmien v predvoľbách.

Vymazať hodnoty filtrov – kliknutím na túto možnosť odstránite len súčasné hodnoty z označených filtrov. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť filtre – kliknutím na túto možnosť odstránite označené filtre. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť nepoužité filtre – odstránenie polí filtrov, pre ktoré nie je definovaná hodnota.