Certifikačné autority

Certifikačné autority sú zobrazené a spravované v sekcii Certifikačné autority. Ak používate viaceré certifikačné autority, môžete na ich triedenie a zoradenie použiť filtre.

details_hoverPoznámka:

Na prístup k certifikačným autoritám a certifikátom sa vyžadujú povolenia, ktoré sa prideľujú v rámci rovnakej kategórie povolení nazvanej Certifikáty. Certifikáty a certifikačné autority vytvorené počas inštalácie, ako aj tie vytvorené neskôr správcom sú zahrnuté v statickej skupine Všetko. Prezrite si zoznam povolení, kde sa dozviete viac o prístupových právach.

Akcie > add_new_defaultNováVytvorenie novej certifikačnej autority

Akcie > delete_default Vymazať – Vymazanie zvolenej certifikačnej autority

Akcie > import_default Importovať verejný kľúč

Akcie > export_default Exportovať verejný kľúč

Akcie > move_default Prístupová skupina – Certifikačnú autoritu je možné presunúť do inej statickej skupiny, aby sa tak stala dostupnou pre používateľov, ktorí majú pre danú statickú skupinu pridelené dostatočné prístupové práva.

Filter prístupovej skupiny

Tlačidlo filtra s názvom Prístupová skupina umožňuje používateľom zvoliť statickú skupinu a vyfiltrovať zobrazené objekty podľa statickej skupiny, v ktorej sú zahrnuté.

access_group

Pridanie filtra a predvolené nastavenia filtra

Ak chcete pridať kritériá filtrovania, kliknite na Pridať filter a označte položky v zozname. Do poľa filtra zadajte reťazce, ktoré chcete vyhľadať. Aktívne filtre sú zvýraznené modrou farbou.

Filtre môžu byť uložené do vášho používateľského profilu, vďaka čomu ich môžete v budúcnosti jednoduchšie znova použiť. V časti Predvoľby sú na výber tieto možnosti:

Sady filtrov – vaše uložené filtre, ktoré môžete aplikovať kliknutím. Aplikovaný filter je označený potvrdzovacím znakom apply_default. Označte možnosť Zahrnúť viditeľné stĺpce, triedenie a stránkovanie pre uloženie týchto parametrov do predvoľby.

add_new_defaultUložiť sadu filtrov – pomocou tejto možnosti môžete uložiť svoju súčasnú konfiguráciu filtra ako novú predvoľbu. Po uložení predvoľby už však v rámci nej nemôžete meniť konfiguráciu filtra.

edit_defaultSpravovať sady filtrov – odstránenie alebo premenovanie existujúcich predvolieb. Kliknite na Uložiť pre aplikovanie zmien v predvoľbách.

Vymazať hodnoty filtrov – kliknutím na túto možnosť odstránite len súčasné hodnoty z označených filtrov. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť filtre – kliknutím na túto možnosť odstránite označené filtre. Uložené predvoľby ostanú nezmenené.

Odstrániť nepoužité filtre – odstránenie polí filtrov, pre ktoré nie je definovaná hodnota.

light-bulbPríklad: Ako udeliť prístupové práva k certifikátom bez možnosti prístupu k certifikačným autoritám

Ak Správca používateľovi s menom John nechce udeliť prístup k certifikačným autoritám ESMC, no zároveň mu potrebuje prideliť povolenie na používanie certifikátov, je potrebné (cez účet správcu) vykonať nasledujúce kroky:

1.Vytvorte novú statickú skupinu nazvanú Certifikáty.

2.Vytvorte novú sadu povolení.

a.Túto sadu povolení pomenujte Povolenia pre certifikáty.

b.V sekcii Statické skupiny pridajte novovytvorenú skupinu Certifikáty.

c.V sekcii Oprávnenia k funkciám je potrebné zvoliť povolenie na zápis pre kategóriu Certifikáty.

d.V sekcii Používatelia kliknite na icon_expand Natívni používatelia a zvoľte používateľa John.

e.Sadu povolení uložte kliknutím na Dokončiť.

3.Presuňte certifikáty zo statickej skupiny Všetko do novovytvorenej skupiny Certifikáty:

a.Prejdite do časti Viac > Partnerské certifikáty.

b.Označte začiarkavacie políčka checkbox_ok vedľa tých certifikátov, ktoré chcete presunúť.

c.Kliknite na Akcie > move_default Prístupová skupina, zvoľte statickú skupinu nazvanú Certifikáty a následne kliknite na OK.

Používateľ John môže odteraz upravovať a používať presunuté certifikáty. Na druhej strane certifikačné autority sú bezpečne uložené mimo dosah daného používateľa. John nebude môcť používať existujúce certifikačné autority (umiestnené v skupine Všetko) dokonca ani na podpisovanie certifikátov.