Namapovanie bezpečnostnej skupiny domény

Bezpečnostnú skupinu domény môžete namapovať na ESMC Server a umožniť existujúcim používateľom (členom doménových bezpečnostných skupín), aby sa stali používateľmi ESMC Web Console.

details_hoverPoznámka:

Táto funkcia je dostupná len pre systémy s Active Directory. Nemôže byť použitá s LDAP.

Ak chcete vytvoriť novú Namapovanú bezpečnostnú skupinu domény, prejdite v hlavnom menu na kartu Viac > Používatelia > Namapované bezpečnostné skupiny domény > Nová alebo jednoducho kliknite na možnosť Nová..., ak je v zozname označená možnosť Namapované bezpečnostné skupiny domény.

admin_map_group_domain_security

Základné

Skupina domény

Zadajte pre skupinu Názov. V prípade potreby môžete zadať aj Popis. Zvoľte Domácu skupinu. Ide o statickú skupinu, v ktorej budú automaticky zahrnuté všetky objekty vytvorené používateľmi z danej doménovej skupiny.

Táto doménová skupina bude identifikovaná pomocou bezpečnostného identifikátora SID. Kliknite na možnosť Vybrať, vyberte skupinu zo zoznamu a kliknite na tlačidlo OK. Váš ESMC Server musí byť pripojený k doméne, v opačnom prípade v zozname nebudú žiadne skupiny (v prípade, že používate virtuálne zariadenie, si prečítajte túto kapitolu).

details_hoverPoznámka:

Ak sa vám zobrazuje chybové hlásenie po kliknutí na Vybrať a máte správne nastavené AD, mohol vypršať časový limit procesu na pozadí. Pre obídenie tohto problému môžete manuálne zadať bezpečnostný identifikátor SID.

 

Účet

Zapnuté – označte túto možnosť, ak chcete, aby bol účet aktívny (ak chcete účet aktivovať neskôr, zrušte výber danej možnosti).

Automaticky odhlásiť (min) – táto možnosť udáva časový interval nečinnosti (v minútach), po uplynutí ktorého je používateľ automaticky odhlásený z Web Console.

E-mailový kontakt a Telefónny kontakt slúžia na lepšiu identifikáciu skupiny.

Sady povolení

Prideľte oprávnenia používateľom patriacim do tejto doménovej skupiny. Ku skupine môžete priradiť aj viacero sád povolení. Môžete použiť prednastavené sady povolení:

Sada povolení iba na čítanie (práva len na čítanie pre skupinu Všetko)

Sada povolení správcu (úplné prístupové práva pre skupinu Všetko)

Sada povolení serverom asistovanej inštalácie (minimálne prístupové práva vyžadované pre serverom asistovanú inštaláciu)

Vlastná sada povolení

Každá sada povolení poskytuje povolenia len pre tie objekty, ktoré sú obsiahnuté v Statických skupinách zvolených v danej sade povolení. Používateľ, ktorý nemá priradenú žiadnu sadu povolení, sa nebude môcť prihlásiť do Web Console.

validation-status-icon-error Upozornenie:

Všetky predvolené sady povolení majú v sekcii Statické skupiny nastavenú skupinu Všetko. Používateľom preto tieto sady povolení prideľujte veľmi obozretne. Používatelia s týmito sadami povolení by disponovali oprávneniami vzťahujúcimi sa na všetky objekty v ESMC.

Súhrn

Skontrolujte nastavenia a kliknite na Dokončiť.

Po prvom prihlásení budú používatelia zobrazení na karte Používatelia domény.