Pridávanie počítačov

Táto funkcia umožňuje manuálne pridávanie počítačov alebo mobilných zariadení, ktoré neboli nájdené alebo pridané automaticky. Karta Počítače alebo Skupiny vám umožňuje pridať nové počítače alebo mobilné zariadenia.

1.Pre pridanie nového počítača prejdite do sekcie Počítače, kliknite na tlačidlo Pridať nový a následne vyberte možnosť Počítače (prípadne kliknite na ikonu ozubeného kolesa gear_icon vedľa už existujúcej Statickej skupiny a potom kliknite na Pridať nové).

2.Zadajte IP adresu alebo názov hostiteľa pre počítač, ktorý chcete pridať a ESET Security Management Center vyhľadá tento počítač v sieti. V prípade potreby môžete pre počítače môžete zadať aj Popis.

3.Nadradená skupina – vyberte existujúcu nadradenú skupinu a následne kliknite na OK.

4.Z roletového menu Riešenie konfliktov vyberte akciu, ktorá bude vykonaná, ak sa už počítač, ktorý chcete pridať, nachádza v ESMC:

Spýtať sa pri zachytení: Ak nastane konflikt, program sa spýta, akú akciu má vykonať (pozrite možnosti nižšie).

Preskočiť duplicitné zariadenia: Počítače, ktoré sa už nachádzajú v ESMC, nebudú pridané.

Vytvárať duplicitné zariadenia: Budú pridané nové počítače, avšak s odlišnými názvami.

Presunúť duplicitné zariadenia do skupiny... : Konfliktné počítače budú presunuté do Nadradenej skupiny.

5.Môžete použiť nasledujúce možnosti:

a.Možnosť + Pridať zariadenie pre pridanie ďalších počítačov. Ak chcete odstrániť počítač zo zoznamu zariadení, kliknite na ikonu Odpadkového koša delete_default alebo kliknite na možnosť Odobrať všetky.

b.Možnosť Import CSV pre odovzdanie .csv súboru obsahujúceho zoznam počítačov, ktoré majú byť pridané. Viac informácií nájdete v časti Import CSV.

c.Skopírovať a vložiť vlastný zoznam adries oddelených vlastnými oddeľovačmi. Táto funkcia funguje podobne ako CSV import.

6.Ak ste dokončili všetky zmeny, kliknite na Pridať.

fs_manually_add_new_computers01

 

details_hoverPoznámka:

Pridávanie viacerých počítačov môže trvať dlhšie (môže byť uskutočnené reverzné vyhľadávanie DNS záznamov).

Po kliknutí na tlačidlo Pridať sa zobrazí nové okno so zoznamom zariadení, ktoré majú byť pridané. Môžete kliknúť na OK alebo nasadiť agenta.

7.Ak ste klikli na možnosť Nasadiť agenta, vyberte si metódu nasadenia, podľa ktorej chcete postupovať:

fs_add_devices_choose_deploy