O tejto príručke

Táto príručka správcu bola napísaná tak, aby vám pomohla oboznámiť sa s produktom ESET Security Management Center a poskytla inštrukcie, ako ho správne používať.

Pre zachovanie konzistentnosti, a aby sa zabránilo zámene, je terminológia použitá v tejto príručke založená na názvoch parametrov nástroja ESET Security Management Center. Používame tiež sadu symbolov na zvýraznenie kapitol, ktoré sú obzvlášť dôležité alebo potrebné.

details_hoverPoznámka:

Poznámky môžu poskytovať cenné informácie, ako napríklad špecifické funkcie alebo odkaz na súvisiacu kapitolu.

 

validation-status-icon-warning Dôležité:

Takéto označenie vyžaduje vašu pozornosť a neodporúča sa ho ignorovať. Zvyčajne poskytuje dôležité informácie.

 

validation-status-icon-error Upozornenie:

Toto označenie obsahuje mimoriadne dôležité informácie, pri ktorých by ste mali spozornieť. Upozornenia sú umiestnené tak, aby vás včas varovali a zároveň vám pomohli predísť chybám, ktoré by mohli mať negatívne následky. Prosím, dôkladne si prečítajte text ohraničený týmto označením, pretože sa týka vysoko citlivých systémových nastavení alebo upozorňuje na riziká.

 

light-bulbPríklad:

Toto označenie obsahuje ukážkový príklad, ktorý priamo súvisí s informáciami v príslušnej kapitole. Príklady sa využívajú hlavne pri komplikovanejších kapitolách.

 

Konvencia

Význam

Tučné písmo

Pomenúva položky rozhrania, ako napr. polia a tlačidlá možností.

Kurzíva

Zástupné symboly pre údaje, ktoré máte poskytnúť. Napríklad, file name alebo path znamená, že máte zadať konkrétnu cestu alebo názov súboru.

Courier New

Príklady kódov alebo príkazov.

Hypertextové prepojenie

Poskytuje rýchly a jednoduchý prístup k súvisiacim prepojeným kapitolám alebo externým webovým lokalitám. Hypertextové prepojenia sú zvýraznené modrou farbou a môžu byť podčiarknuté.

%ProgramFiles%

Systémový adresár Windows, kde sú uložené programy systému Windows a ďalšie programy.

Online pomocník je hlavným zdrojom pomocného obsahu. Pri pripojení na internet je zobrazovaná vždy najnovšia verzia Online pomocníka. Online pomocník pre produkt ESET Security Management Center obsahuje štyri aktívne karty na vrchnej navigačnej hlavičke: Inštalácia/Aktualizácia, AdministráciaNasadenie VA a Príručka pre malé a stredne veľké podniky.

Táto príručka je rozdelená na niekoľko kapitol a podkapitol. Konkrétne informácie môžete nájsť pomocou poľa určeného na vyhľadávanie v hornej časti.

validation-status-icon-warning Dôležité:

Keď otvoríte používateľskú príručku z navigačného panela umiestneného vo vrchnej časti stránky, vyhľadávanie bude obmedzené len na obsah danej príručky. Napríklad, ak otvoríte časť Administrácia, kapitoly z časti Inštalácia/aktualizácia a Nasadenie VA nebudú zahrnuté do výsledkov vyhľadávania.

Databáza znalostí spoločnosti ESET obsahuje odpovede na najčastejšie kladené otázky, ako aj odporúčané riešenia rozličných problémov. Pravidelná aktualizácia databázy znalostí pracovníkmi spoločnosti ESET z nej robí najrýchlejší nástroj na riešenie rozličných druhov problémov.

ESET fórum poskytuje používateľom produktov spoločnosti ESET jednoduchý spôsob, ako získať pomoc a zároveň pomôcť iným. Môžete tam uverejniť akúkoľvek otázku alebo sa informovať o akomkoľvek probléme v súvislosti s produktmi spoločnosti ESET.

Môžete odoslať vaše hodnotenie alebo poskytnúť spätnú väzbu na konkrétnu kapitolu pomocníka: Kliknite na odkaz Zanechajte nám spätnú väzbu nachádzajúci sa pod stránkou pomocníka.