Interfejs użytkownika ESMC

Konsola internetowa ESMC umożliwia zarządzanie wszystkimi klientami. Dostęp do konsoli internetowej ESMC można uzyskać z dowolnego urządzenia przy użyciu obsługiwanej przeglądarki. Konsola internetowa ESMC jest podzielona na trzy główne sekcje:

1.W górnej części konsoli internetowej ESMC dostępne jest narzędzie Szybkie wyszukiwanie. Kliknij ikonę, aby wybrać cel wyszukiwania:

oNazwa komputera, Opis i Adres IP — wpisz nazwę klienta lub adres IPv4/IPv6 i naciśnij klawisz Enter. Spowoduje to przekierowanie do sekcji Komputery, gdzie zostaną wyświetlone wyniki.

oNazwa zagrożenia — spowoduje przekierowanie do sekcji Zagrożenia, gdzie zostaną wyświetlone wyniki.

oNazwa użytkownika — możesz wyszukiwać użytkowników importowanych z usługi AD. Wyniki zostaną wyświetlone w sekcji Użytkownicy komputerów.

2.Kliknij przycisk Na skróty, aby wyświetlić menu:

Na skróty

Skonfiguruj komputery

Dodaj komputer

Dodaj urządzenie mobilne

Inne opcje wdrożenia

Dodaj użytkownika komputera

 

Zarządzaj komputerami

Utwórz zadanie klienta.

Tworzenie nowej polityki

Przypisz politykę

 

Stan przeglądu

Generowanie raportów

 

3.W menu po lewej stronie dostępne są główne sekcje programu ESET Security Management Center i następujące elementy:

oPanel kontrolny

oKomputery

oZagrożenia

oRaporty

oZadania klienta

oInstalatory

oPolityki

oUżytkownicy komputerów

oPowiadomienia

oPrzegląd stanu

oWięcej

4.Przyciski u dołu strony są różne w poszczególnych sekcjach i funkcjach, a ich szczegółowe opisy można znaleźć w odpowiednich rozdziałach.

 

Reguły ogólne

Ustawienia wymagane (obowiązkowe) zawsze są sygnalizowane wyświetleniem czerwonego wykrzyknika przy odpowiedniej sekcji i poszczególnych ustawieniach.

W celu uzyskania pomocy podczas pracy z programem ESET Security Management Center należy kliknąć ikonę information, a następnie kliknąć pozycję <bieżący temat> — Pomoc. Zostanie wyświetlone odpowiednie okno pomocy dotyczące bieżącej strony.

Więcej informacji można znaleźć w sekcji Więcej.