Tworzenie polityki dla interwału połączenia agenta ESET Management

W tym przykładzie utworzymy nową politykę związaną z interwałem połączenia agenta ESET Management. Zdecydowanie zalecamy wykonanie tej czynności przed testowaniem masowego wdrożenia w używanym środowisku.

Utwórz nową grupę statyczną. Dodaj nową politykę, klikając Polityki. Kliknij pozycję Polityki u dołu i wybierz opcję Nowa

admin_policies_new_wizard

Podstawowe

W polu Nazwa wpisz nazwę nowej polityki (np. „Interwał połączenia agenta”). Pole Opis jest opcjonalne.

Ustawienia

Wybierz opcję Agent ESET Management z menu rozwijanego Produkt.

admin_policies_wizard2

icon_section Połączenie

Wybierz kategorię w widoku drzewa po lewej stronie. W prawym okienku odpowiednio dostosuj ustawienia. Każde z ustawień jest polityką, dla której można ustawić flagę. Kliknij opcję Zmień interwał.

admin_policies_wizard4

W polu Regularny interwał zmień wartość na preferowany czas trwania interwału (zalecamy 60 sekund) i kliknij przycisk Zapisz.

admin_policies_wizard3

Przypisywanie

Określ klienty (pojedyncze komputery/urządzenia mobilne lub całe grupy), które są odbiorcami polityki.

admin_pol_assign

Kliknij pozycję Przypisz, aby wyświetlić wszystkie grupy statyczne i dynamiczne oraz ich elementy. Wybierz żądane klienty i kliknij przycisk OK.

admin_dg_tasks_target_list

Podsumowanie

Przejrzyj ustawienia polityki i kliknij pozycję Zakończ.