Ochrona agenta

Agent ESET Management jest chroniony przy użyciu wbudowanego mechanizmu zabezpieczającego. Udogodnienia związane z tą funkcją:

oZabezpieczenie przed modyfikowaniem wpisów w rejestrze agenta ESET Management (system HIPS)

oBrak możliwości modyfikowania, zastępowania, usuwania i zmieniania plików należących do agenta ESET Management (system HIPS)

oBrak możliwości przerywania procesów agenta ESET Management

oBrak możliwości zatrzymania, wstrzymania, wyłączenia i odinstalowania usługi agenta ESET Management lub utrudnienia jej działania w inny sposób

Niektóre zabezpieczenia są objęte funkcją systemu HIPS stanowiącego część produktu firmy ESET.

details_hoverUWAGA

Aby zapewnić pełną ochronę agenta ESET Management, system HIPS musi być włączony na komputerze klienckim.

Ustawienia ochrony hasłem

Oprócz stosowania wbudowanych mechanizmów zabezpieczających można zabezpieczyć dostęp do agenta ESET Management hasłem (opcja dostępna wyłącznie w systemie Windows). Jeśli skonfigurowano funkcję ochrony hasłem, nie można odinstalować ani naprawić agenta ESET Management bez podania prawidłowego hasła. W celu ustawienia hasła do agenta ESET Management należy utworzyć odpowiednią politykę dla agenta ESET Management.