Konfiguracja wstępna i wdrażanie programu ESMC oraz VDI

Przed przystąpieniem do zarządzania rozwiązaniami biznesowymi firmy ESET należy przeprowadzić konfigurację wstępną. Zalecamy skorzystanie z narzędzia Przegląd stanu, szczególnie w przypadku pominięcia Kreatora uruchamiania.

Użytkownicy konsoli internetowej

Po zalogowaniu się do konsoli internetowej ESMC utwórz co najmniej jedno konto użytkownika macierzystego i skonfiguruj zestawy uprawnień, aby umożliwić korzystanie z różnych poziomów zarządzania w programie ESET Security Management Center.

validation-status-icon-warning WAŻNE

Nie zalecamy używania domyślnego konta administratora ESMC jako zwykłego konta użytkownika. Stanowi ono zabezpieczenie na wypadek wystąpienia problemów ze zwykłymi kontami użytkowników lub zablokowania dostępu itp. Przy użyciu konta administratora można zalogować się, aby rozwiązać takie problemy.

 

Czym są certyfikaty?

Certyfikaty stanowią ważny element rozwiązania ESET Security Management Center. Dzięki nim komponenty ESMC mogą bezpiecznie komunikować się z serwerem ESMC. Wszystkie certyfikaty równorzędne muszą być ważne i podpisane przez ten sam urząd certyfikacji, aby umożliwić komponentom ESMC poprawną komunikację.

validation-status-icon-warning WAŻNE

Zostaną wyświetlone wyłącznie certyfikaty znajdujące się w grupie domowej użytkownika (jeśli użytkownik ma uprawnienie Odczyt w odniesieniu do certyfikatów). Certyfikaty utworzone podczas instalacji programu ESMC znajdują się w grupie Wszystkie i dostęp do nich mają wyłącznie administratorzy.

W przypadku certyfikatów dostępnych jest kilka opcji:

Można użyć certyfikatów utworzonych automatycznie podczas instalacji programu ESMC.

Można utworzyć nowy urząd certyfikacji lub zaimportować klucz publiczny, który będzie używany do podpisywania certyfikatów równorzędnych w przypadku każdego komponentu (agent ESET Management, serwer ESMC, narzędzie ESMC MDM lub host agenta wirtualnego).

Można użyć niestandardowego urzędu certyfikacji i certyfikatów niestandardowych.

 

details_hoverUWAGA

Jeśli jest planowana migracja z serwera ESMC na nowy serwer, należy wyeksportować wszystkie używane urzędy certyfikacji i certyfikaty serwera ESMC lub utworzyć ich kopie zapasowe. W przeciwnym razie żaden z komponentów ESMC nie będzie mógł się komunikować z nowym serwerem ESMC.

 
Zarządzanie licencjami

W programie ESET Security Management Center znajduje się obszar Zarządzenie licencjami, do którego dostęp można uzyskać z menu głównego, po kliknięciu pozycji Więcej > Zarządzanie licencjami.

Licencję można dodać na jeden z trzech sposobów: wprowadzenie klucza licencyjnego, podanie poświadczeń ESET Business Account (lub administratora zabezpieczeń ESET License Administrator) oraz przesłanie pliku licencji offline.

validation-status-icon-warning WAŻNE

Dodawać lub usuwać licencje mogą wyłącznie administratorzy z grupą domową Wszystkie i uprawnieniem Zapis w odniesieniu do licencji w grupie domowej. Każdą licencję identyfikuje identyfikator publiczny, który może obejmować więcej niż pojedynczą jednostkę. Tylko administrator może rozpowszechniać licencje wśród innych użytkowników z wystarczającymi uprawnieniami. Licencje są nieredukowalne.

Metody wdrażania

Program ESET Security Management Center udostępnia wiele metod wdrażania agenta ESET Management oraz produktów zabezpieczających firmy ESET. Więcej informacji można znaleźć w kolejnych rozdziałach.