Zatrzymanie zarządzania (odinstalowanie agenta ESET Management)

To zadanie spowoduje odinstalowanie agenta ESET Management z wybranych urządzeń docelowych. W przypadku wybrania komputera zadanie usunie agenta ESET Management. W przypadku wybrania urządzenia mobilnego zadanie spowoduje anulowanie rejestracji urządzenia w systemie MDM.

Jeśli urządzenie nie jest już zarządzane (usunięto agenta), w zarządzanych produktach mogą pozostać pewne ustawienia.

validation-status-icon-warning WAŻNE

Przed usunięciem urządzenia z grupy urządzeń zarządzanych zalecane jest przywrócenie niektórych ustawień, które nie mają być zachowane (np. ochrony hasłem) do ustawień domyślnych przy użyciu polityki. Ponadto wszystkie zadania uruchomione na agencie zostaną porzucone. W zależności od replikacji następujący stan tego zadania w konsoli internetowej ESMC może nie być precyzyjnie wyświetlany: Uruchomiono, Zakończono lub Niepowodzenie. Po odinstalowaniu agenta możesz zarządzać produktem zabezpieczającym za pośrednictwem zintegrowanego interfejsu EGUI lub eShell.

Podstawowe

Wprowadź informacje podstawowe dotyczące zadania, takie jak nazwa i opcjonalny opis. Kategoria zadania i Typ zadania są wybierane wstępnie na podstawie poprzedniego wyboru. W polu Typ zadania (patrz lista wszystkich zadań klientów) określane są ustawienia zadania i jego zachowanie.

details_hoverUWAGA

Ustawienia nie są dostępne dla tego zadania.

Podsumowanie

Przejrzyj podsumowanie skonfigurowanych ustawień i kliknij pozycję Zakończ. Zostanie utworzone zadanie klienta oraz otworzy się wyskakujące okno. Zalecamy kliknięcie pozycji Utwórz element wyzwalający w celu określenia czasu wykonania oraz obiektów docelowych zadania klienta. W przypadku kliknięcia pozycji Zamknij element wyzwalający można utworzyć później. Aby utworzyć element wyzwalający później, wybierz instancję zadania klienta i wybierz opcję Uruchom w z menu rozwijanego.

client_task_finish